twitter instagram YouTube

2018-05-16
Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Nabór do konkursu Bank Ambitnej Młodzieży

Fundacja Banku Zachodniego WBK zaprasza do składania wniosków w kolejnej edycji konkursu grantowego Bank Ambitnej Młodzieży (BAM). Wnioski można składać do 21 maja 2018 r.

Celem konkursu jest wsparcie realizacji projektów służących wsparciu rozwoju grup młodzieży na płaszczyźnie społecznej, obywatelskiej lub edukacyjnej. W związku z przypadającą w tym roku setną rocznicą odzyskania niepodległości Fundacja Banku Zachodniego WBK chce dofinansować projekty dotyczące historii i muzyki. Tegoroczne tematy naboru: “Ignacy Paderewski – sylwetka i twórczość w dobie walki o wolność” oraz “100-lecie odzyskania niepodległości”. Ocenie merytorycznej podlegać będą tylko projekty wpisujące się w hasła tej edycji naboru.

Granty udzielane są wyłącznie na projekty których beneficjentami jest młodzież. Młodzieżą w ramach tego programu są określane osoby między 13, a 26 rokiem życia.Projekty będzie można składać od 23.04.2018 r. do 21.05.2018 r.

Maksymalna kwota grantu, o którą można się ubiegać w ramach niniejszego programu wynosi 10.000 zł Prosimy o zapoznanie się z regulaminem.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane 19 czerwca 2018 r.

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas