twitter instagram YouTube

2014-12-18
Nabór do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych"

Nabór do programu "Ojczysty - dodaj do ulubionych" został właśnie ogłoszony przez Narodowe Centrum Kultury. Aplikować mogą samorządowe instytucje kultury oraz organizacje pozarządowe. Nabór potrwa do 13 stycznia 2015 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Celem strategicznym programu jest kształtowanie twórczych, odpowiedzialnych i świadomych postaw wobec języka polskiego, budowanie kompetencji językowych oraz  doskonalenie umiejętności posługiwania się językiem ojczystym poprzez realizację projektów popularyzujących wiedzę o języku.

W ramach programu można ubiegać się o dofinansowanie realizacji projektów poprzez pokrycie części kosztów realizacji zadań takich, jak:

1)  projekty edukacyjno-animacyjne oparte na interakcji i współdziałaniu, w tym m.in.warsztaty, zabawy, gry;

2) projekty popularyzujące wiedzę o języku, w tym m.in. wystawy, festiwale, konkursy tematyczne, konferencje, audycje radiowe i telewizyjne, kampanie i akcje społeczne, publikacje edukacyjne;

3) tworzenie stron i portali internetowych promujących język, popularyzujących wiedzę o języku polskim, zawierających treści kształtujące kompetencje językowe i komunikacyjne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Uprawnione do składania wniosków w programie są organizacje pozarządowe oraz samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych)

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Prognozowana wielkość środków przeznaczonych na realizację programu wynosi 1 mln zł.

Minimalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 10 000,00 zł brutto.

Maksymalna kwota wnioskowanego dofinansowania wynosi 75 000,00 zł brutto.

Dofinansowanie zadania wynosi do 90% budżetu zadania

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nabór wniosków trwa do 13 stycznia 2015 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://jezykojczysty.pl/artykuly/nabor-do-programu-ojczysty-%E2%80%93-dodaj-do-ulubionych-134149.html

Termin rozpoczęcia i zakończenia realizacji zadania określa się od 9 marca 2015 do

15 listopada 2015 roku.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas