twitter instagram YouTube

2014-04-09
Nabór wniosków - BOCIAN

NFOŚiGW ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych w ramach programu priorytetowego pn.: „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Celem programu jest ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 poprzez zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energi

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI?

Nabór skierowany jest do przedsiębiorców w rozumieniu art. 43 (1) Kodeksu cywilnego podejmujących realizację przedsięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii

FORMA DOFINANSOWANIA:

pożyczka, której wysokość jest określona w ust. 7.2 pkt 1 programu priorytetowego „Wspieranie rozproszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 1) BOCIAN - Wzrost udziału rozproszonych, odnawialnych źródeł energii”.

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie przedsięwzięć w ramach programu wynosi 420 mln zł.

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

OD 01.04.2014 ROKU DO 30.09.2014 ROKU

Wnioski należy składać bezpośrednio w kancelarii NFOŚiGW od poniedziałku do piątku
w godzinach 8:00 – 15:30 albo przesłać drogą pocztową lub kurierem na adres:

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa
z dopiskiem „BOCIAN”

O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do NFOŚiGW, potwierdzona pieczęcią kancelaryjną wraz z informacją o dacie wpływu.

 

DODATKOWE INFORMACJE: http://www.nfosigw.gov.pl/srodki-krajowe/programy/bocian-rozproszone-odnawialne-zrodla-energii/nabor-wnioskow-bocian/

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas