twitter instagram YouTube

2018-03-19
Nabór wniosków do programu IMiT: „Myśli w ruchu” na rok 2018

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Myśl w ruchu" (VI edycja). W ramach "Myśli w ruchu" wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

Cele:

Edukacja taneczna dzieci i młodzieży, w tym poprzez realizację projektów międzypokoleniowych. Wspieranie współpracy instytucji kultury oraz organizacji pozarządowych, prowadzących działalność edukacyjną w dziedzinie tańca, ze szkołami i ośrodkami szkolno-wychowawczymi. Budowanie publiczności spektakli tańca.

Opis:

W ramach Programu wspierane są trwające minimum 3 miesiące projekty edukacyjne w dziedzinie tańca, adresowane do uczniów szkół podstawowych, gimnazjów lub szkół ponadgimnazjalnych oraz wychowanków ośrodków szkolno-wychowawczych. Adresatami mogą być dzieci bez niepełnosprawności i z niepełnosprawnościami oraz grupy integracyjne, z możliwością tworzenia także grup mieszanych z osobami dorosłymi (rodzice, seniorzy, etc.).

Każdy z projektów w ramach Programu składa się z warsztatów praktycznych i zajęć teoretycznych, w ramach projektu uczestnicy oglądają również spektakle tańca. Efekty praktycznej pracy warsztatowej prezentowane są w formie otwartego pokazu z udziałem publiczności. Projekty przygotowywane są we współpracy z lokalnym środowiskiem tanecznym.

Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018.

Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej IMiT: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas