twitter instagram YouTube

2018-03-19
Nabór wniosków do programu IMiT: "Zamówienie choreograficzne" - VI edycja na rok 2018

Departament Tańca Instytutu Muzyki i Tańca ogłosił nabór wniosków do programu "Zamówienie choreograficzne" (VI edycja). W ramach "Zamówień choreograficznych" wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. Nabór wniosków odbywa się do 31 marca 2018 r.

Cele:

Animacja współpracy polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych z uznanymi choreografami polskimi i zagranicznymi. Wzbogacanie repertuaru polskich zawodowych zespołów i grup tanecznych o różnorodne pod względem choreograficznym spektakle taneczne. Wspieranie realizacji spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy z nową oryginalną choreografią autorstwa choreografa niezatrudnionego w danej placówce.

Opis:

W ramach Programu wspierane są projekty współpracy choreograficznej uznanego artysty polskiego lub zagranicznego z polskim zawodowym zespołem lub grupą taneczną. Projekt musi zakończyć się powstaniem nowego dzieła choreograficznego. W przypadku zagranicznych choreografów możliwa jest również adaptacja na potrzeby polskiego zespołu lub grupy uznanego dzieła, które dotychczas nie zostało w Polsce zrealizowane. W ramach Programu wspierane są również projekty realizacji przez choreografa niezatrudnionego w danej placówce spektakli dyplomowych uczniów Ogólnokształcących Szkół Baletowych oraz studentów państwowych szkół wyższych kształcących profesjonalnych tancerzy.

Nabór wniosków w VI edycji Programu odbywa się do 31 marca 2018. Wyniki naboru zostaną ogłoszone do 30 kwietnia 2018.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej IMiT: Konkurs

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas