twitter instagram YouTube

2015-04-01
Nabór wniosków o dofinansowanie w 2015 r. zadań z zakresu sportu wyczynowego osób niepełnosprawnych ze środków budżetu państwa

Program dofinansowania ze środków budżetu państwa zadań związanych z przygotowaniem zawodników niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2015 roku. Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r.

Celem Konkursu jest:

- stworzenie zawodnikom kadry narodowej osób niepełnosprawnych optymalnych warunków przygotowań do udziału w letnich i zimowych igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy,

- zabezpieczenie zawodnikom kadry narodowej osób niepełnosprawnych niezbędnego sprzętu sportowego i specjalistycznego, nieodzownego do zachowania ciągłości realizacji szkolenia w wieloletnim procesie treningowym.

Program obejmuje realizację zadania polegającego na przygotowaniu zawodników kadry narodowej osób niepełnosprawnych do udziału w igrzyskach paraolimpijskich, igrzyskach głuchych, mistrzostwach świata i Europy w 2015 roku.

Wnioski mogą składać:

- polskie związki sportowe,

- Polski Komitet Paraolimpijski.

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach programu wynosi 5 200 000 zł. Wysokość kosztów pośrednich niezbędnych do realizacji zdania, nie może przekroczyć 15% kosztów bezpośrednich przyznanej dotacji.

Termin składania wniosków upływa 31 października 2015 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT lub przesłać przez operatora pocztowego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. poz. 1529) na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa. Na kopercie należy zamieścić nazwę i adres Wnioskodawcy oraz nazwę zadania z adnotacją „Dofinansowanie zadań ze środków budżetu państwa”.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej:: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2015-rok/1436,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-w-2015-r-zadan-z-zakresu-sportu-wyczynowego-osob.html

Źródło: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-osob-niepelnospr/2015-rok

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas