twitter instagram YouTube

2015-04-01
Nabór wniosków o dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych i umysłowych w roku 2015

Minister Sportu i Turystyki ogłasza nabór wniosków w ramach „Programu dofinansowania zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej związanych z organizacją zawodów finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży w sportach zimowych i umysłowych w roku 2015”. Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2015 r.

Celem Konkursu jest zapewnienie młodzieży uzdolnionej sportowo w zimowych sportach olimpijskich oraz w sportach umysłowych, optymalnych warunków startu w zawodach finałowych Ogólnopolskiej Olimpiady Młodzieży (OOM) w sportach zimowych i umysłowych w roku 2015. Zadanie polega na realizacji finałowych OOM w sportach zimowych i umysłowych w 2015 roku. Przedmiotowe zadanie dzieli się na następujące działania:

- przygotowanie i wyposażenie obiektów sportowych,

- zapewnienie zakwaterowania, wyżywienia, opieki medycznej uczestnikom finałów OOM,

- przeprowadzenie zawodów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać wybrane przez Marszałków Województw ogólnopolskie stowarzyszenia lub związki stowarzyszeń działające w obszarze kultury fizycznej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość dotacji przeznaczonej do rozdysponowania w ramach programu wynosi 1 560 000 zł, w tym:

- 1 300 000 zł na OOM w sportach zimowych,

- 260 000 zł na OOM w sportach umysłowych.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2015 r. Wnioski należy składać osobiście w siedzibie MSiT, lub przesłać przez operatora pocztowego na adres: Ministerstwo Sportu i Turystyki, ul. Senatorska 14, 00-082 Warszawa.

Źródło wiadomości i dodatkowe informacje:

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://bip.msit.gov.pl/bip/finansowanie-zadan/sport-wyczynowy/2015-rok/1459,Nabor-wnioskow-o-dofinansowanie-zadan-ze-srodkow-Funduszu-Rozwoju-Kultury-Fizycz.html

ZAŁĄCZNIKI DO STRONY:

OOM 2015-dec.nr 9 z 28.01.2015

OOM 2015-katalog kosztow

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas