twitter instagram YouTube

2020-07-28
Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Nabór wniosków w programie „Europa dla obywateli”

Punkt Kontaktowy programu „Europa dla obywateli" informuje o otwartych naborach wniosków w Komponencie 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie. O dofinansowanie można ubiegać się w ramach działań: Partnerstwo miast, Sieci miast oraz Projekty społeczeństwa obywatelskiego. Wnioski należy złożyć do 1 września 2020 r. (do godz. 17.00 czasu brukselskiego).

Europa dla obywateli" to program Unii Europejskiej wspierający organizacje pozarządowe i samorządy, a także inne organizacje i instytucje nienastawione na zysk, działające w obszarze społeczeństwa obywatelskiego, kultury i edukacji,  w realizacji międzynarodowych projektów związanych z tematyką obywatelstwa europejskiego, inicjatyw lokalnych, zaangażowania społecznego i demokratycznego.

W ramach Komponentu 2. Demokratyczne zaangażowanie i uczestnictwo obywatelskie projekty mogą być realizowane w ramach trzech działań: Partnerstwo miast, Sieci miast i Projekty społeczeństwa obywatelskiego.

Działania Partnerstwo miast i Sieci miast wspierają projekty współpracy pomiędzy samorządami, mające na celu mobilizowanie obywateli na poziomie lokalnym do angażowania się społecznego, politycznego oraz wolontariatu. W ramach działania Projekty społeczeństwa obywatelskiego o dofinansowanie mogą ubiegać się przede wszystkim organizacje społeczeństwa obywatelskiego, instytucje edukacyjne, badawcze, które pragną zwiększyć udział obywateli w procesie kształtowania polityki Unii Europejskiej.

Więcej informacji o otwartych naborach oraz szczegółowy harmonogram  w programie „Europa dla obywateli" znajduje się na stronie polskiego Punktu Kontaktowego: www.europadlaobywateli.pl/otwarte-nabory-wnioskow-wrzesien-2020

 Europa dla obywateli.jpg

Więcej o programie "Europa dla obywateli":
www.europadlaobywateli.pl
www.facebook.com/ProgramEuropaDlaObywateli

W razie pytań zachęcamy do kontaktu z Punktem Kontaktowym „Europa dla obywateli"  
telefon:  +48 600 900 681; +48 22 447 61 16
adres e-mail: edo@iam.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas