twitter instagram YouTube

2019-05-29
Nabór wniosków w ramach Programu Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci

Nabór wniosków w ramach Programu Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci

Program Google.org Impact Challenge Bezpieczeństwo w sieci powstał, aby wspierać europejskie organizacje pozarządowe, które zwalczają nienawiść i ekstremizm oraz promują bezpieczeństwo dzieci w internecie i poza nim. Zgłoszenia można przesyłać do dnia 28 czerwca 2019 roku.

O PROGRAMIE:

Program chce wspierać ekspertów i społeczności w całej Europie w realizacji programów edukacyjnych, projektów społecznych oraz tworzeniu innowacyjnych technologii, które pomogą wywoływać otwartą i spójną reakcję społeczną.

Zgłaszane projekty będą oceniane według następujących kryteriów:

  • Wpływ - w jaki sposób i w jakim stopniu zgłaszany projekt pomoże zwiększyć bezpieczeństwo społeczności i rodzin w internecie? W jaki sposób będzie on przeciwdziałać nienawiści i ekstremizmowi? Czy jest poparty danymi i badaniami dotyczącymi danego problemu oraz proponowanego rozwiązania? Jeśli projekt zostanie zrealizowany pomyślnie, ile osób na nim skorzysta i w jakim stopniu?
  • Wykonalność - czy plan realizacji zgłaszanego projektu jest wykonalny? Czy zespół dysponuje odpowiednią wiedzą i umiejętnościami lub zaprosił do współpracy odpowiednich partnerów i specjalistów, których wsparcie jest niezbędne do jego realizacji?
  • Innowacyjność - dlaczego zgłaszany projekt jest wyjątkowy? Czy zastosowano w nim innowacyjne rozwiązania (koncepcyjne lub wykonawcze), które wyróżniają go na tle pozostałych? Czy wykorzystuje on technologię w nowy, kreatywny sposób umożliwiający rozwiązanie problemu?
  • Możliwości dalszego rozwoju - czy po pomyślnej realizacji projektu można go dalej rozwijać? Czy projekt może rozwijać się we własnym zakresie, być punktem odniesienia dla innych projektów lub przełomem w danej dziedzinie?

Organizacje zgłaszają projekty mające na celu przeciwdziałanie nienawiści i ekstremizmowi lub wspieranie młodych ludzi w internecie i poza nim.

Oceny projektów oraz wyboru uczestników dokonają Google.org, Institute for Strategic Dialogue, Ashoka oraz zespół ekspertów.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

W programie mogą uczestniczyć wszystkie organizacje charytatywne typu non profit, inne organizacje non profit, publiczne lub prywatne instytucje naukowe lub badawcze oraz firmy komercyjne działające na rzecz pożytku publicznego z następujących krajów: Albania, Andora, Austria, Belgia, Bośnia i Hercegowina, Bułgaria, Chorwacja, Cypr, Czarnogóra, Czechy, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Islandia, Kosowo, Liechtenstein, Litwa, Łotwa, Luksemburg, Macedonia Północna, Malta, Mołdawia, Monako, Niemcy, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, San Marino, Serbia, Słowacja, Słowenia, Szwajcaria, Szwecja, Ukraina, Watykan, Węgry, Wielka Brytania, Włochy.

Czy organizacje mogą zgłosić wspólny projekt?
Projekt może zgłosić tylko jedna organizacja, zachęcamy jednak do nawiązywania współpracy – szczególnie ekspertów technicznych i przedstawicieli sektora społecznego. W zgłoszeniu można wymienić partnerów, których wsparcie będzie niezbędne do pomyślnej realizacji projektu. Dofinansowanie za nagrodzony projekt zostanie przekazane wyłącznie organizacji zgłaszającej. Może ona udzielać dotacji w oparciu o podwykonawstwo lub zlecać innym organizacjom realizację projektu pod warunkiem, że odbywa się to zgodnie z umową dotyczącą dofinansowania.

W jakim języku należy przesyłać zgłoszenia?
Zgłoszenia można przesyłać w następujących językach: angielskim, francuskim, hiszpańskim, holenderskim, niemieckim, polskim oraz włoskim. w trakcie oceny zgłoszeń i wyboru uczestników będziemy otwarci na wnioski organizacji posługujących się językiem angielskim w różnym stopniu zaawansowania.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

 W ramach programu organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie z funduszu, którego całkowita pula wynosi 10 mln euro.

Każdy uczestnik otrzyma dofinansowanie w wysokości od 50 tys. do 1 mln euro oraz weźmie udział w szkoleniach prowadzonych przez Google.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Zgłoszenia można przesyłać do dnia 28 czerwca 2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://impactchallenge.withgoogle.com/safety2019

Opublikował: mkalitka@leszno.pl
Napisz do nas