twitter instagram YouTube

2021-01-18
Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Nabór wniosków w ramach linii projektowej pn. 30 lat Traktatu

Fundacja Współpracy Polsko-Niemieckiej ogłosiła nabór wniosków w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”. Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

W 2021 roku mija 30 lat od podpisania przez Rzeczpospolitą Polską i Republikę Federalną Niemiec „Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy” i powołania do życia Fundacji Współpracy Polsko-Niemieckiej. Te 30 lat aktywności Fundacji było wypełnione wspieraniem i inicjowaniem wartościowych projektów polsko-niemieckich.

W roku jubileuszowym Fundacja wspólnie z partnerami i wnioskodawcami zaprasza do składania wniosków o dotacje na projekty polsko-niemieckie w ramach jubileuszowej linii projektowej „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”– z preferencyjnymi warunkami finansowania.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Preferowane są następujące tematy:

  • przyszłość traktatu polsko-niemieckiego; diagnoza i wypełnianie deficytów w dialogu polsko-niemieckim
  • innowacyjne projekty z zakresu edukacji historycznej i współczesnych relacji polsko-niemieckich
  • zmiana klimatu jako wyzwanie dla relacji polsko-niemieckich
  • zaangażowanie społeczeństwa obywatelskiego w obu krajach
  • wyzwania (po) pandemii, zbliżenie społeczeństw w dobie COVID-19.

Forma preferowanych projektów:

  • seminaria i konferencje (także online i w formule bilateralność plus)
  • webinaria, edukacja online
  • wydawnictwa (np. dodatki do gazet, materiały specjalne portali internetowych)
  • opracowania, ekspertyzy
  • nowatorskie projekty artystyczne i edukacyjne.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Wnioski mogą składać polskie i niemieckie instytucje realizujące wspólne projekty. Wsparcie danej instytucji w ramach okolicznościowej linii projektowej możliwe jest tylko raz.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Maksymalna kwota wnioskowanej dotacji w ramach linii jubileuszowej może wynosić 30 000 PLN lub 6 700 EUR. Dofinansowanie może pokryć do 80% kosztów całkowitych projektu.   

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać w terminie od 11 stycznia do 01 listopada 2021 r., nie później niż 4 tygodnie przed terminem rozpoczęcia projektu.

Wnioski należy składać w systemie online na stronie www.fwpn.org.pl (w polu „tytuł projektu” należy wpisać, że wniosek składany jest w linii „30 lat Traktatu – 30 lat FWPN”).

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Projekty mogą być realizowane w okresie od 01 lutego 2021 r. do 30 listopada 2021 r. 

DODATKOWE INFORMACJE:

Źródło oraz dodatkowe informacje można znaleźć pod adresem: https://fwpn.org.pl/aktualnosci/-30-lat-traktatu-30-lat-fwpn--3Nj8S4

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas