twitter instagram YouTube

2021-01-13
Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Nabór wniosków w ramach programu pn. Zachować pamięć 2021

Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży zaprasza do udziału w programie dotacji „Zachować pamięć 2021” na polsko-niemieckie projekty w miejscach pamięci terroru hitlerowskiego.

O PROGRAMIE:

Program skierowany jest do polsko-niemieckich lub trójstronnych partnerstw, które podczas wspólnych spotkań młodzieży podejmują tematykę związaną z historią narodowego socjalizmu, Holokaustu, II wojny światowej i okupacji Polski przez nazistowskie Niemcy.

W trakcie spotkań realizowanych w ramach programu młodzież zajmuje się politycznym i społecznym kontekstem powstania narodowego socjalizmu, szczególnie od momentu przejęcia władzy przez Hitlera w 1933 roku, pogłębia swoją wiedzę dotyczącą Holokaustu i okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy w czasie II wojny światowej oraz poznaje historię odwiedzanych miejsc pamięci terroru hitlerowskiego w Polsce i Niemczech.

Miejscami pamięci w rozumieniu programu „Zachować pamięć” są miejsca upamiętniania ofiar terroru hitlerowskiego: miejsca masowych zbrodni, byłe obozy koncentracyjne i obozy zagłady, jak również miejsca znajdujące się na terenach byłych gett, więzień, ośrodków eutanazji lub byłych obozów pracy.

Aby projekt polsko-niemieckiej wymiany młodzieży mógł zostać dofinansowany w ramach programu „Zachować pamięć”, musi spełniać następujące kryteria:

 • Tytuł i opis projektu są zgodne z założeniami programu. Wszystkie zaplanowane działania, także te w części odnoszącej się do czasów współczesnych, nawiązują do tematyki projektu.
 • Jego program obejmuje wizytę w miejscu pamięci terroru hitlerowskiego oraz pogłębione poznanie historii tego miejsca. Preferowane będą projekty realizowane we współpracy z wyspecjalizowanymi placówkami edukacyjnymi zajmującymi się zagadnieniami nazizmu lub projekty korzystające z oferty pedagogicznej tych placówek.
 • Co najmniej połowa programu poświęcona jest tematyce narodowego socjalizmu, II wojny światowej, Holokaustu lub okupacji ziem polskich przez hitlerowskie Niemcy (wraz ze wspólnym przygotowaniem i podsumowaniem tej części przez obydwie grupy stanowi co najmniej 50% całego projektu).
 • Program części historycznej odnosi się do współczesności i życia młodych ludzi i stworzony jest w oparciu o zagadnienia nurtujące uczestników. Z opisu i realizacji projektu wynika aktywny udział młodzieży w planowaniu i przebiegu programu.
 • Program składa się częściowo z warsztatów, podczas których młodzież, bazując na zdobytej wiedzy historycznej, ma okazję do rozważań i dyskusji na temat problemów występujących we współczesnym świecie.
 • Uczestnicy są gruntownie przygotowani (przed i podczas spotkania) do udziału w projekcie i podejmowania trudnej tematyki historycznej oraz aktywnie biorą udział w podsumowaniu programu.
 • W przypadku projektów trójstronnych uwzględniona jest perspektywa grupy z kraju trzeciego.
 • Pozostała część projektu umożliwia uczestnikom wzajemne poznanie się, zawiera elementy edukacji międzykulturowej i zachęca młodzież do poznania kraju sąsiada, np. jego historii, kultury, języka i życia codziennego.
 • Wspólny program trwa od 4 do 14 dni.
 • Grupa liczy nie więcej niż 50 uczestników w wieku od 14 do 26 lat.

Jeśli stworzenie dokumentacji wiąże się z poniesieniem dodatkowym kosztów, istnieje możliwość wnioskowania o dodatkowe dofinansowanie tego miniprojektu w ramach „4×3 – prosta sprawa”.

Ze względu na ograniczenia związane z sytuacją epidemiczną PNWM umożliwia w 2021 roku dofinansowanie projektów realizowanych w różny sposób: stacjonarnie, online lub hybrydowo.

Zachęcamy do zapoznania się z informacjami dotyczącymi spotkań zdalnych oraz zasadami ich dotowania przez PNWM.

Szczegóły dostępne są w zakładce „Projekty online”.

Proponujemy również odwiedzić strony internetowe miejsc pamięci oraz placówek muzealnych i edukacyjnych. Wiele z nich oferuje zwiedzanie oraz warsztaty online.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Finansowanie:

 • projekty stacjonarne: na dni programu obejmujące wizytę w miejscu pamięci oraz warsztaty we współpracy z wyspecjalizowaną placówką muzealną lub edukacyjną PNWM przyznaje dofinansowanie według stawek jak przy projektach realizowanych w placówkach kształceniowych, niezależnie od rodzaju zakwaterowania. PNWM przyznaje zwiększone stawki dofinansowania kosztów programu, podróży i pośrednictwa językowego.
 • Projekty online: uregulowania dotyczące realizacji i dofinansowania projektów online są dostępne pod: https://pnwm.org/projekty-online/. PNWM przyznaje zwiększone dofinansowanie kosztów programu, pośrednictwa językowego oraz wyższy ryczałt organizacyjny i techniczny (stawki).

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

 • do 28 lutego 2021 roku,
 • do 30 kwietnia 2021 roku,
 • do 30 września 2021 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

Kontakt:

Źródło oraz szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: https://pnwm.org/dotacja/projekty-w-miejscach-pamieci/

 

 

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas