twitter instagram YouTube

2017-05-15
Nadzwyczajna XXXV sesja Rady Miejskiej Leszna

Data rozpoczęcia: 2017-05-15 15:00
Data zakończenia: 2017-05-15 17:00

Zapraszamy na Nadzwyczajną XXXV Sesję Rady Miejskiej Leszna, która odbędzie się 15 maja 2017r. o godz. 15.00 w sali narad Urzędu Miasta Leszna ulica Kazimierza Karasia nr 15.

Porządek obrad zaproponowany przez Prezydenta Miasta Leszna we wniosku o zwołanie sesji nadzwyczajnej Rady Miejskiej Leszna:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. Zmiany uchwały bużetowej Miasta Leszna na rok 2017 – DRUK Nr 462.
  2. Zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Leszna na lata 2017-2028 – DRUK Nr 463.
  3. Zmiany Uchwały Nr XXXIV/424/2017 Rady Miejskiej Leszna z dnia 30.03.2017 roku w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego – DRUK Nr 464.
  4. Zmiany uchwały Rady Miejskiej Leszna nr XXXI/388/2017 z dnia 23 stycznia 2017 r. w sprawie określenia kwoty jednostkowej będącej podstawą ustalenia kwoty dotacji na działalność Centrum Integracji Społecznej w Lesznie – DRUK Nr 461.
 3. Zakończenie.
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas