twitter instagram YouTube

2021-12-07
Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkursy na rok 2022

Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkursy na rok 2022

Zachęcamy do zapoznania się z aktualnymi konkursami ogłoszonymi przez Narodowy Instytut Wolności.

Narodowy Instytut Wolności ogłosił konkursy na rok 2022. We wszystkich wymienionych konkursach ostatecznym terminem składania wniosków jest 10 stycznia 2022 r. :

1. Rządowy Program NOWEFIO - celem głównym Rządowego Programu NOWEFIO jest zwiększenie zaangażowania obywateli i organizacji pozarządowych w życie publiczne przez poprawę samoorganizacji społecznej, wzrost znaczenia sektora obywatelskiego w życiu publicznym oraz wzmocnienie instytucjonalne sektora obywatelskiego w Polsce.

2. Rządowy Program PROO - głównym celem Programu jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3.Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.

3. ROHiS 2022 - głównym celem Programu jest wzmocnienie organizacji harcerskich w zakresie potencjału instytucjonalnego oraz realizowanej działalności programowej. Program zakłada podniesienie umiejętności, kompetencji i kwalifikacji wychowawców oraz dzieci i młodzieży zaangażowanych w działalność harcerską oraz rozwój wolontariatu w organizacjach harcerskich. Ponadto, dotacje przeznaczone są także na wzmocnienie współpracy organizacji harcerskich z podmiotami sektora publicznego.

 

 

 

 

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas