twitter instagram YouTube

2021-02-16
Nowe projekty Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Nowe projekty Terenowego Komitetu Ochrony Praw Dziecka

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka zaprasza do zapoznania się z ich nowymi projektami przygotowanymi na ten rok.

Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka od 1 stycznia do 31 grudnia 2021r. realizuje dwa projekty:

1) “Specjalistyczne wsparcie rodzinom” – projekt, który jest skierowany do mieszkańców Leszna i współfinansowany przez Miasto Leszno.

W RAMACH PROJEKTU OSOBY DOROSŁE, DZIECI, RODZINY MOGĄ SKORZYSTAĆ Z NASTĘPUJĄCYCH FORM POMOCY:

 • konsultacje, porady, wsparcie psychologiczno - pedagogiczne, terapia krótkoterminowa, terapia indywidualna, terapia małżeńska, terapia rodzinna, mediacje rodzinne, edukacja i wspomaganie w podejmowanych działaniach, itp.
 • ochrona więzi emocjonalnych dziecka z obojgiem rodziców (praca edukacyjno - terapeutyczna z rodziną, przygotowanie dziecka do kontaktu z rodzicem nie sprawującym bezpośredniej opieki nad nim, indywidualne spotkania pod opieką pedagoga/psychologa dziecka z rodzicem niesprawującym bezpośredniej opieki nad nim, 
 • warsztaty dla osób dorosłych będących w sytuacji rozstania „Mama i Tata na zawsze”
 • warsztaty dla rodziców i opiekunów potrzebujących wsparcia w procesie wychowania dziecka
 • warsztaty kształcące umiejętności wychowawcze „Wychowanie bez porażek, czyli szkoła dla rodziców – Nastolatek – część 3

GODZINY PRZYJĘĆ KLIENTÓW:

 • Terenowy Komitet Ochrony Praw Dziecka w Lesznie, ul. Słowiańska 59 b,

tel. 65 520 27 33
Poniedziałek – godz. 13.00 – 20.00
Wtorek – godz. 13.00 – 19.00
Środa – 8.00 – 13.00

 • Ośrodek Interwencyjno– Readaptacyjny w Lesznie, ul. Niepodległości 27 c,

tel. 65 529 98 65/66
Piątek – 13.00 – 20.00

2) “Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym” w Lesznie, współfinansowany przez Miasto Leszno.

Ośrodek jest miejscem udzielającym kompleksowej pomocy ambulatoryjnej osobomi rodzinom w kryzysie, zwłaszcza w sytuacji przemocy domowej, konfliktów rodzinnych, spraw opiekuńczo-wychowawczych i inne, podejmowaniem działań w zakresie interwencji kryzysowej, przeciwdziałaniem przemocy oraz działań o charakterze readaptacyjnym, mających na celu przywrócenie umiejętności osób/rodzin niezbędnych do wykonywania ról społecznych.

Klienci mogą skorzystać z następujących formpomocy:

 • zapewnienie schronienia w Hostelu OIR(kobiety i dzieci),
 • interwencja kryzysowa,
 • konsultacje i porady (także prawne),
 • edukacja i informowanie o przysługującychprawach i uprawnieniach,
 • wspomaganie w podejmowanych działaniach,
 • rzecznictwo interesów,
 • pomoc w załatwieniu różnego spraw w urzędach i instytucjach,
 • grupowe warsztaty kształcące umiejętnościwychowawcze, część I i II,
 • grupowe zajęcia psychoedukacyjne i terapeutyczne dla kobiet doświadczającychprzemocy „Wsparcie”,
 • zajęcia w ramach grupy społeczności kobietmieszkających w Hostelu OIR o charakterzereadaptacyjnym „Razem łatwiej”,
 • zajęcia o charakterze readaptacyjnym dlakobiet i dzieci mieszkających w Hostelu OIR.

Osoby, które chciałyby skorzystać z pomocy OIR mogą zgłaszać się osobiście
od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 - 20.00
lub umówić na spotkanie pod nr tel. 65 529 98 65 

W sytuacjach wymagających zapewnienia schronienia kobietom i dzieciom dotkniętych przemocą domową lub innym kryzysem a także osobom będących w ostrym kryzysie, pracownicy pełnią dyżury w ciągu dnia od poniedziałku do piątku od godz. 7.00 – 22.00 oraz w nocy przez cały rok od godziny 22.00 do 7.00 rano. W weekendy i święta od godziny 6.00 do 18.00 pracownicy pełnią dyżur pod telefonem (o którym są informowane KMP, MOPR w Lesznie), a od godziny 18.00 do 22.00 na miejscu w Ośrodku.

Projekty współfinansowane są przez Miasto Leszno.

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas