twitter instagram YouTube

2019-02-28
Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Nowe wzory ofert, sprawozdań i umów do otwartych konkursów ofert i małych grantów

Od 1 marca 2019 r. zaczynają obowiązywać nowe wzory oferty, sprawozdania i umowy z realizacji zadania publicznego.

Jeszcze w poprzednim roku zostały podpisane nowe rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania oraz w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań. Rozporządzenia weszły w życie z dniem 29 października 2018 r., jednak dla ofert złożonych do dnia 1 marca 2019 roku stosowało się przepisy dotychczasowe.

Wszystkie  oferty składane w otwartych konkursach ofert i w trybie "małych grantów" od 1 marca muszą być składane już na nowych drukach.

Poniżej Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań

Rozporządzenie dotyczące małych grantów.

Rozporządzenie dotyczące otwartych konkursów ofert.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas