twitter instagram YouTube

2019-04-24
ORLEN dla Strażaków

ORLEN dla Strażaków

Program finansuje zakup sprzętu wykorzystywanego w szczególności do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami. Wnioski o dofinansowanie mogą składać jednostki straży pożarnej – zawodowe oraz ochotnicze.

Organizatorem programu jest Fundacja “ORLEN – DAR SERCA”.

Na co można uzyskać wsparcie ?
Zakup:
– sprzętu przeciwpożarowego;
– sprzętu ratownictwa wodnego i przeciwpowodziowego;
– sprzętu ratownictwa drogowego i technicznego;
– sprzętu ratownictwa medycznego;
– sprzętu ratownictwa chemicznego;
– sprzętu ratownictwa ekologicznego;
– sprzętu ratownictwa wysokościowego;
– sprzętu łączności;
– wyposażenia osobistego strażaków.
W ramach programu nie można finansować innych wydatków a w szczególności:
a) bieżącej działalność organizacji;
b) udzielania pożyczek;
c) działań, które zostały już zrealizowane;
d) bezpośredniej pomocy finansowej dla osób fizycznych;
e) zagranicznych wycieczek i wyjazdów;
f) kar, grzywien i odsetek karnych;
g) zakupu napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych;
h) podatku dochodowego od osób prawnych;
i) prowadzenia działalności gospodarczej.


Wysokość wsparcia
100%.

Budżet programu
2.000.000 zł.

Termin składania wniosków:
4 maja 2019

Strona internetowa programu
Kontakt:
Fundacja “ORLEN – DAR SERCA”
ul. Chemików 7, 09-411 Płock
fundacja@orlen.pl
– poniedziałek, wtorek: 10.00 – 14.00, T: 665 560 241
– środa, piątek: 10.00 – 14.00, T: 665 560 237

Więcej informacji TUTAJ

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas