twitter instagram YouTube

2014-03-27
Obronność Państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie obronności Państwa i działalności sił zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Wnioski należy składać do dnia: 30.04.2014r.

RODZAJ ZADANIA:

OBRONNOŚĆ PAŃSTWA I DZIAŁALNOŚĆ SIŁ ZBROJNYCH RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ (w tym m. in.: kształtowanie patriotycznych i proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, budowanie pozytywnego wizerunku Sił Zbrojnych RP w społeczeństwie oraz Polskich Kontyngentów Wojskowych  w misjach poza granicami państwa, prowadzenie działalności żołnierzy rezerwy, w stanie spoczynku, kombatantów i weteranów)

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert w formie powierzenia lub wsparcia ze środków Ministerstwa Obrony Narodowej są:

a) organizacje pozarządowe, o których mowa w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, m.in. stowarzyszenia oraz jednostki terenowe stowarzyszeń posiadające osobowość prawną, związki stowarzyszeń, fundacje, kółka rolnicze, cechy rzemieślnicze, izby rzemieślnicze, izby gospodarcze;

b) podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 pkt. 1-4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, przy czym niezależnie od danego podmiotu oferty mogą składać również terenowe oddziały posiadające osobowość prawną.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać: do 30.04.2014 r.

Termin realizacji zadania: 14.07 - 28.12.2014 r.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 250 000,00 zł.

INFORMACJE DODATKOWE można uzyskać w Departamencie Wychowania i Promocji Obronności MON, tel. 22/ 68 40 175, 68 40 142, 68 40 193.

 Dokumenty do pobrania:

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas