twitter instagram YouTube

2015-08-07
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w formie wspierania w zakresie „Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskie” w tym m.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, wspieranie działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów itp. Oferty należy składać: do 25.08.2015 r.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Na kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych,  wspieranie działalności klas wojskowych oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, obozów, kursów itp

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Podmiotami uprawnionymi do składania ofert realizacji zadania publicznego są organizacje pozarządowe oraz inne podmioty uprawnione, zgodnie z przepisami ustawy o działalności pożytku publicznego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Na realizację zaplanowano kwotę w wysokości do 340 000,00 zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać: do 25.08.2015 r.

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej MON pod nr telefonu: 261 840 142, 261 840 175, od poniedziałku do piątku w godz.:10:00-14:00 oraz pod adresem http://www.wojsko-polskie.pl/pl/wspolpraca-wojska-ze-spoleczenstwem/zadania-zlecone/42075,otwarty-konkurs-ofert-nr-10-na-realizacje-zadania-publicznego-w-zakresie-obronnosci-panstwa-i-dzialalnosci-sil-zbrojnych-rzeczypospolitej-polskiej-z-dnia-8-lipca-2015.html

Termin realizacji zadania: 01.10 - 28.12.2015 r.

Termin dokonania wyboru ofert: do 10.09.2015 r

 DOKUMENTY DO POBRANIA:

Ogloszenie Otwarty Konkurs Ofert nr 10 z 8 lipca 2015 r..docx (23 KB)

Zalacznik nr 1 do Ogloszenia Otwartego Konkursu Ofert Nr 10.docx (51,95 KB)

Wzor oferty realizacji zadania publicznego.doc (89,5 KB)

 

Leszno. Rozwiń Skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas