twitter instagram YouTube

2016-02-09
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1.        Zlot organizacji proobronnych i klas mundurowych

1)     Celem zadania jest organizacja i przeprowadzenie zlotu uczniów klas mundurowych
i przedstawicieli organizacji proobronnych.

2)     Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 70 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu zlotu patriotycznego dla ok. 3000 uczestników (uczniowie klas mundurowych i przedstawiciele organizacji proobronnych) na terenie Warszawy, w tym:

 • opracowaniu, wydrukowaniu i rozesłaniu zaproszeń;
  • zabezpieczeniu logistycznym uroczystego apelu przed Grobem Nieznanego Żołnierza  w Warszawie zorganizowanego przez Dowództwo Garnizonu Warszawa;
  • organizacji na terenie wojskowym pikniku patriotycznego z udziałem społeczności lokalnej i uczestników zlotu;
  • zabezpieczeniu nagłośnienia;
  • przygotowaniu posiłku regeneracyjnego oraz zabezpieczeniu wody dla uczestników  zlotu;
  •  zabezpieczeniu sanitariatów;
  •  ubezpieczeniu uczestników zlotu i zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego;
  •  zabezpieczeniu transportu uczestników zlotu.

2.      Zawody sportowo - obronne pn. „PROOBRONNI - 16”

1)     Celem zadania jest kształtowanie postaw zdrowej rywalizacji z rozwijaniem pasji do sportów obronnych.

2)     Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 185 000,00 zł.

3)     Powyższe zadanie nie było zlecane do realizacji w latach ubiegłych.

4)     Warunki realizacji zadania:

-       Zadanie polega na wsparciu organizacyjnym zawodów w tym:

 • zabezpieczeniu eliminacji regionalnych (wojewódzkich) i finału zawodów ogólnopolskich (4 dni);
 • przygotowaniu regulaminu zawodów z uwzględnieniem takich dyscyplin jak: strzelanie z broni pneumatycznej, rzut granatem ćwiczebnym na celność i odległość, udzielanie pomocy przedmedycznej rannym, transport chorego na noszach, pokonywanie przeszkody wodnej wpław z użyciem podręcznych środków przeprawowych, taktyczno-chemiczny tor przeszkód, piłowanie drzewa na czas, zmiana kół w pojeździe;
 • zapewnieniu wyżywienia uczestników (ok. 600 uczestników), którzy zostaną zakwaterowani w obozowisku namiotowym (zorganizowanym we współpracy z jednostkami wojskowymi);
 • wydaniu materiałów informacyjnych i regulaminów zawodów;
 • zapewnieniu sanitariatów na terenie obozowiska (przenośne toalety i umywalnie z prysznicami);
 • ubezpieczeniu uczestników zawodów i zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego;
 • zapewnieniu wody butelkowanej dla uczestników;
 • zabezpieczeniu transportu (przewóz w rejonie zawodów);
 • zapewnieniu nagród dla zwycięzców zawodów (puchary, medale, przedmioty okolicznościowe itp.), materiałów promocyjnych, wydawnictw organizacyjnych (regulamin zawodów, materiały informacyjne itp.).

3.      Konferencja i szkolenie metodyczne dla liderów i instruktorów organizacji  proobronnych

1)     Celem zadania jest poszerzenie wiedzy liderów i instruktorów organizacji proobronnych z zakresu prowadzenia szkoleń i zajęć proobronnych.

2)     Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 30 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na organizacji dwudniowej konferencji połączonej ze szkoleniem metodycznym z zakresu organizacji szkolenia dla członków organizacji proobronnych (w oparciu o bazę szkoleniową wytypowanej jednostki wojskowej w rejonie Warszawy lub Ostródy), w tym:

 • przygotowaniu paneli szkoleniowych i dyskusyjnych;
 • organizacji przykładowych zajęć szkoleniowych (panelowych) użytecznych
  w szkoleniu pododdziałów obrony terytorialnej z tematyki np. rozpoznania, fortyfikacji, maskowania, terenoznawstwa, pomocy przedmedycznej, z innymi elementami szkolenia specjalistycznego;
 • zabezpieczeniu logistycznym przedsięwzięcia - zapewnieniu zakwaterowania
  i wyżywienia dla ok. 100 uczestników (2 dni, jeden nocleg);
 • zabezpieczeniu środków transportu w rejonie realizacji przedsięwzięcia;
 • zabezpieczeniu wstawki konferencyjnej (kawa, herbata, woda);
 • zapewnieniu materiałów konferencyjnych dla uczestników (teczka konferencyjna, notatnik, przybory piśmiennicze, drobne materiały promocyjne itp.).

4.      Opracowanie i wydanie podręcznika specjalistycznego dla organizacji proobronnych i szkół mundurowych

1)   Celem zadania jest wyposażenie członków organizacji proobronnych, szczególnie liderów w specjalistyczny podręcznik z zakresu realizacji programu szkolenia służby przygotowawczej dla szeregowych.

2)   Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 35 000,00 zł.

3)   Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na przygotowaniu podręcznika specjalistycznego dla członków organizacji proobronnych i uczniów z klas mundurowych, w zakresie realizacji programu szkolenia służby przygotowawczej, w tym: szkolenia strzeleckiego, szkolenia taktyki piechoty lekkiej, szkolenia inżynieryjno-saperskiego, szkolenia chemicznego, szkolenia z terenoznawstwa, szkolenia z przetrwania w obcym terenie (SERE), szkolenia medycznego, w ilości 1000 egzemplarzy.

-        Podręcznik powinien zawierać materiał szkoleniowo-teoretyczny, instrukcje obsługi sprzętu specjalistycznego, materiały poglądowe (szkice zdjęcia, wykresy, tabele należności). W podręczniku powinny znaleźć się również jawne instrukcje specjalistyczne oraz konspekty zajęć. Wydawnictwo powinno mieć wykonaną kopię na płycie CD dołączoną do każdego podręcznika.

5.     Cykl szkoleń specjalistycznych z zakresu szkolenia bojowego dla uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji proobronnych

1)       Celem zadania jest przeprowadzenie szkolenia bojowego dla uczniów klas mundurowych oraz członków organizacji proobronnych, a także podniesienie ich podstawowych umiejętności z zakresu szkolenia bojowego.

2)       Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 40 000,00 zł.

3)       Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na:

 • organizacji cyklu 8 dwudniowych szkoleń (7 godz. lekcyjnych) dla ok. 100 osób - razem 16 dni szkoleniowych z zakresu szkolenia bojowego, (w tym: taktyka, wychowanie fizyczne, szkolenie strzeleckie, inżynieria wojskowa, OPBMAR i terenoznawstwo, obejmujących podstawowe umiejętności użyteczne dla pododdziałów obrony terytorialnej, takich jak: przygotowanie kondycyjne, ochrona i obrona obiektów w warunkach polowych, maskowanie, podstawowe prace minerskie, rozpoznanie inżynieryjne itp.);
 • zorganizowaniu zajęć szkoleniowych z zakresu tematycznego szkolenia bojowego (szkolenie fizyczne i terenoznawstwo, szkolenie taktyczne, saperskie, inżynieryjne, strzeleckie - teoria i praktyka);
 • zapewnieniu zabezpieczenia logistycznego przedsięwzięcia, w tym: posiłku regeneracyjnego dla ok. 100 uczestników (jeden dziennie);
 • zabezpieczeniu środków transportowych do przewozu wymaganego do szkolenia sprzętu technicznego i logistycznego w rejonie realizacji przedsięwzięcia;
 • zapewnieniu udziału co najmniej 6 instruktorów na szkolenia;
 • ubezpieczeniu uczestników szkoleń i zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego.

6.        Organizacja kursu strzeleckiego dla prowadzących strzelania uprawniającego do prowadzenia strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji proobronnych

1)     Celem zadania jest organizacja i przeprowadzenie kursu strzeleckiego uprawniającego  do strzelania na obiektach i z broni obiektowej dla członków organizacji proobronnych.

2)     Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 94 500,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na:

 • organizacji cyklu paneli szkoleniowych (każdy panel: ok. 30 godz. lekcyjnych realizowanych przez 2 lub 3 dni w sumie dla ok. 210 osób) z zakresu organizowania
  i prowadzenia strzelania na obiektach i z broni obiektowej, obejmujących podstawowe oraz wymagane prawem umiejętności teoretyczne i praktyczne, w tym:
  • przedstawienie programu panelu szkoleniowego,
  • zorganizowanie na bazie odpowiednich obiektów szkoleniowych (strzelnica obiektowa) zajęć teoretycznych i strzelań praktycznych (minimum dwie strzelnice
   w województwie),
  • jednorazowy panel szkoleniowy dla grup ok. 15 osób,
  • szkolenie organizowane dla członków organizacji proobronnych w wieku
   od 21 lat i powyżej,
  • szkolenie organizowane w zakresie broni pneumatycznej, broni małokalibrowej
   i broni centralnego zapłonu,
  • kwalifikacja członków organizacji proobronnych uprawnionych do uczestnictwa w kursie przeprowadzi podmiot właściwy w zakresie współpracy z organizacjami proobronnymi,
  • ubezpieczeniu uczestników kursu i zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego.

7.     Ogólnopolski konkurs „PROOBRONNI”

1)       Celem zadania jest organizacja i przeprowadzenie konkursu o ogólnopolskim zasięgu.

2)       Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 30 000,00 zł.

3)       Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na:

 • przygotowaniu regulaminu konkursu;
 • przeprowadzeniu kwalifikacji uczestników do udziału w finale konkursu;
 • zabezpieczeniu logistycznym posiedzenia kapituły konkursu;
 • zabezpieczeniu logistycznym gali finałowej - poczęstunek, oprawa;
 • druku zaproszeń na galę finałową;
 • zabezpieczeniu nagród, dyplomów oraz materiałów konferencyjnych: teczka konferencyjna, notatnik, przybory piśmiennicze, drobne materiały promocyjne itp.

-        Podmioty ubiegające się o wykonanie zadania musi:

 • posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Oferty należy przesyłać do dnia 26.02.2016 r. na adres Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie BIP Ministerstwa Obrony Narodowej.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas