twitter instagram YouTube

2016-02-09
Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w formie powierzenia w zakresie: Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

1.      Kursy w zakresie specjalności przydatnych w wojsku dla najlepszych uczestników mistrzostw i zawodów sportowo-obronnych rozgrywanych w 2015 roku

1)     Celem zadania jest wyróżnienie najlepszych uczestników mistrzostw i zawodów sportowo-obronnych rozgrywanych w 2015 r., oraz rozwijanie zainteresowań sportami obronnymi wśród młodzieży.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 150 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na  przeprowadzeniu kursów w zakresie specjalności przydatnych w wojsku (np. spadochronowe, ratownicze, nurkowe, motorowodne), w tym:

 • zabezpieczeniu zakwaterowania i wyżywienia dla 130 uczestników;
 • przeprowadzeniu naboru na kursy;
 • wydaniu certyfikatów ukończenia kursów;
 • ubezpieczeniu uczestników kursów;
 • zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego.

-        Uczestnikami kursów będą zwycięzcy Zawodów Sportowo-Obronnych Młodzieży Klas Wojskowych, Mistrzostw Sportowo-Obronnych Stowarzyszeń Młodzieżowych, Zawodów Sportowo-Obronnych Żołnierzy NSR, Zawodów Sportowo-Obronnych „Sprawni jak żołnierze”, Zawodów Strzeleckich „O Srebrne Muszkiety” oraz Centralnego Zlotu Klas Mundurowych.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 •  dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć o podobnym charakterze oraz współpracować z jednostką wojskową w zakresie realizowanego zadania;
 •  prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

2.      XXII Mistrzostwa Sportowo-Obronne Stowarzyszeń Młodzieżowych o Puchar Ministra Obrony Narodowej

1) Celem zadania jest promocja sportów obronnych oraz wzrost aktywności fizycznej młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych.

2) Na realizację zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 120 000,00 zł.

3) Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu 3-dniowych mistrzostw w zakresie  dyscyplin sportowo-obronnych, w tym:

 • opracowaniu regulaminu mistrzostw;
 • przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia;
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej;
 • zabezpieczaniu transportu dla uczestników;
 • zapewnieniu wyżywienia i zakwaterowania dla ok. 200 uczestników (3 dni);
 • zapewnieniu nagród dla najlepszych uczestników;
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego;
 • ubezpieczeniu uczestników mistrzostw oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratunkowo-medycznego;
 • przeprowadzeniu poszczególnych konkurencji w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych.

-        Przedsięwzięcie skierowane jest do młodzieży zrzeszonej w organizacjach pozarządowych działających m.in. na rzecz obronności.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz współpracować z jednostką wojskową
  w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

3.      VI Zawody Sportowo-Obronne Klas Wojskowych

1)     Celem zadania jest promocja sportów obronnych i wzrost aktywności fizycznej młodzieży
z klas wojskowych.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 100 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskich zawodów sportowo-obronnych dla uczniów klas wojskowych na terenie poligonu wojskowego, w tym:

 • opracowaniu regulaminu zawodów;
 • przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia;
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla ok. 250 uczestników (3 dni);
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej;
 • zapewnieniu transportu podczas zawodów;
 • zabezpieczeniu nagród dla najlepszych uczestników;
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego;
 • ubezpieczeniu uczestników oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju  oraz współpracować z jednostką wojskową
  w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

4.      VI Zawody Sportowo-Obronne Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych

1)     Celem zadania jest wzrost aktywności fizycznej wśród żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 35 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na przygotowaniu i przeprowadzeniu ogólnopolskich zawodów 
w zakresie dyscyplin sportowo-obronnych dla żołnierzy oraz kandydatów do Narodowych Sił Rezerwowych, w tym:

 • opracowaniu regulaminu zawodów;
 • przeprowadzeniu naboru i promocji przedsięwzięcia;
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla ok. 90 uczestników (2 dni);
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej;
 • zapewnieniu transportu podczas zawodów;
 • zabezpieczeniu nagród dla najlepszych uczestników;
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego;
 • ubezpieczeniu uczestników oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego dla uczestników przedsięwzięcia.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju oraz współpracować z jednostką wojskową
  w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

5.      56. Zawody Strzeleckie „O Srebrne Muszkiety - 2016”

1) Celem zadania jest wzrost zainteresowania strzelectwem sportowym wśród młodzieży szkolnej.

2) Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł.

3) Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu finału zawodów dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich ze szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, w tym:

 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników zawodów (ok. 150 osób - 2 dni);
 • zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej;
 • wynajęciu sprzętu i obiektów;
 • przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz nagród dla uczestników (m.in. puchary, medale);
 • ubezpieczeniu uczestników oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju  oraz współpracować z jednostką wojskową
  w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

6.        XXXIX Zawody Sportowo-Obronne „Sprawni Jak Żołnierze - 2016”

1)     Celem zadania jest promowanie sportów obronnych i współzawodnictwa sportowego wśród młodzieży szkolonej.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 60 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie polega na zorganizowaniu i przeprowadzeniu finału zawodów dla zwycięzców eliminacji wojewódzkich ze szkół ponadgimnazjalnych, w tym:

 •  zabezpieczeniu zakwaterowania i wyżywienia dla uczestników zawodów

(ok. 150 osób - 4 dni);

 •  zapewnieniu obsługi sędziowskiej i technicznej zawodów;
 •  promocji zawodów;
 •  wynajęciu sprzętu i obiektów;
 •  przygotowaniu materiałów promocyjnych oraz nagród dla uczestników (m.in. puchary, medale);
 •  ubezpieczeniu uczestników oraz zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego.

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 •  dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju  oraz współpracować z jednostką wojskową
  w zakresie realizowanego zadania;
 •  prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

7.      III Centralny Zlot Klas Mundurowych oraz I Turniej Nauczycieli Klas Mundurowych

1)     Celem zadania jest przeprowadzenie Centralnego Zlotu Klas Mundurowych dla uczniów z klas mundurowych oraz Turnieju Nauczycieli Klas Mundurowych.

2)     Na realizację ww. zadania zaplanowano kwotę w wysokości do 400 000,00 zł.

3)     Warunki realizacji zadania:

-        Zadanie obejmuje kompleksowe przygotowanie oraz przeprowadzenie 6-dniowego  ogólnopolskiego zlotu klas o profilu mundurowym dla ok. 750 uczestników na poligonie wojskowym, w tym:

 • przygotowaniu regulaminu zlotu;
 • zapewnieniu zakwaterowania i wyżywienia uczestników;
 • zapewnieniu całodobowego zabezpieczenia ratowniczo-medycznego wraz z ambulansem;
 • ubezpieczeniu zlotu oraz uczestników;
 • przygotowaniu i wydaniu materiałów promocyjnych oraz nagród dla uczestników;
 • przeprowadzeniu cyklu zajęć sprawnościowo-obronnych (w tym: strzelanie, praca
  z mapą, rzut granatem, musztra, marszobieg, konkurs piosenki patriotycznej);
 • zabezpieczeniu kulturalno-rekreacyjnym czasu wolnego;
 • zapewnieniu pokazu sprzętu wojskowego.

-        Zadanie obejmuje również przeprowadzenie turnieju nauczycieli prowadzących zajęcia w klasach mundurowych z przedmiotu "Edukacja dla bezpieczeństwa", którzy będą przebywali na VII Ogólnopolskim Forum Szkół "Edukacja Dla Bezpieczeństwa" łącznie ok. 140 osób, w tym:

 • opracowaniu regulaminu turnieju;
 • zapewnieniu wyżywienia uczestników podczas turnieju;
 • zapewnieniu zabezpieczenia ratowniczo-medycznego wraz z ambulansem;
 • ubezpieczeniu uczestników;
 • przygotowaniu i wydaniu nagród dla uczestników turnieju;
 • przeprowadzeniu cyklu zajęć sprawnościowo-obronnych (w tym: strzelanie, praca
  z mapą, rzut granatem, musztra, marszobieg).

-        Podmiot ubiegający się o realizację powyższego zadania musi:

 • dysponować wykwalifikowaną kadrą, posiadać doświadczenie w realizacji przedsięwzięć podobnego rodzaju  oraz współpracować z jednostką wojskową
  w zakresie realizowanego zadania;
 • prowadzić działalność statutową w danej dziedzinie.

Oferty należy przesyłać do dnia 26.02.2016 r. na adres Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

Informacje dodatkowe dotyczące realizacji ww. zadania można uzyskać w Departamencie  Komunikacji Społecznej MON, e-mail: wDKS@mon.gov.pl, który odpowiedzialny jest za nadzór merytoryczny nad  realizacją zadania.

Szczegółowe zasady konkursu znajdują się na stronie BIP Ministerstwa Obrony Narodowej.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas