twitter instagram YouTube

2016-09-28
Obywatelska Starówka

Poniedziałkowy poranek, 19 września już od samego rana rozpoczął się bardzo aktywnie. W samym sercu Leszna – na leszczyńskim Rynku oraz w Ratuszu - w ramach Aktywnego Obywatelskiego Leszna obyła się akcja Obywatelska Starówka.

Tego dnia Ratusz stał się miejscem urzędowania dla władz miasta, radnych oraz wielu urzędników. Prezydent Miasta Leszna Łukasz Borowiak już od godzin porannych gościł głodnych wiedzy przedszkolaków oraz chcących z nim porozmawiać mieszkańców. Obecni byli radni Miasta Leszna oraz urzędnicy. Można było porozmawiać z m.in. Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów, Miejskim Konserwatorem Zabytków, Pełnomocnikiem ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, z pracownikami z Wydziału Spraw Obywatelskich, Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji, Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie oraz Biura ds. Uzależnień, którzy skrupulatnie odpowiadali na zadawane przez przybyłych gości pytania. Aktywne było również stanowisko o Leszczyńskiej Karcie Seniora i Karcie Leszczyńskiej Rodziny Wielodzietnej, gdzie oprócz zdobycia niezbędnych informacji na temat kart, można było wypełniać odpowiednie wnioski niezbędne do ich założenia. Przekazywane były informacje na temat Budżetu Obywatelskiego, Inicjatywy Lokalnej, czy  konsultacji społecznych, dyskutowano o sprawach bieżących dla mieszkańców oraz dla Miasta Leszna.

Oprócz tego każdy z przybyłych na starówkę mógł oddać krew biorąc udział w akcji pn. „Przedsiębiorczość we krwi” organizowanej we współpracy z Regionalną Izbą Przemysłowo Handlową w Lesznie. Wszystkim honorowym dawcom gratulujemy i wyrażamy słowa uznania oraz szacunku . Swoją ofertę przestawił również Inkubator Przedsiębiorczośći. W Ratuszu obecni byli także pracownicy Biura Karier Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Lesznie, informujący zainteresowanych o możliwościach oferowanych przez biuro.

Dodatkowo I Liceum Ogólnokształcące im. Rodu Leszczyńskich oraz Muzeum Okręgowe w Lesznie zorganizowało dla uczniów szkół średnich grę miejską zatytułowaną „Leszno Leszczyńskich”. W rywalizacji wzięło udział 9 drużyn z I Liceum Ogólnokształcącego, Zespołu Szkół Technicznych oraz Zespołu Szkół Ekonomicznych. Każda drużyna składała się z trzech uczniów. Zespoły zobowiązane był do przejścia wyznaczonej trasy wiodącej przez leszczyńską starówkę i udzielenia odpowiedzi na przygotowane pytania. Po zakończeniu gry uczestnicy spotkali się w Ratuszu, gdzie w obecności m.in. prezydenta Łukasza Borowiaka nagrodzeni zostali najlepsi zawodnicy biorący udział w miejskiej rywalizacji.

Na sam koniec dnia również w Ratuszu przeprowadzona została debata na temat bezpieczeństwa organizowana we współpracy z Miejską Komendą Policji w Lesznie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy mieli okazję do zadawania pytań przedstawicielom Policji oraz władzom Miasta Leszna. Debaty takie jak ta – dotycząca bezpieczeństwa – są jak najbardziej potrzebne, gdyż tylko wspólnymi siłami, rozmowami  i prowadzonymi działaniami możemy zwiększyć bezpieczeństwo na ulicach naszego miasta.

Podsumowując, akcję Obywatelska Starówka możemy uznać za jak najbardziej udaną i pozytywnie zakończoną. Było wielu gości, były rozmowy, spotkania, debaty, prelekcje, oddano wiele litrów krwi. Mamy nadzieję, że w przyszłym roku ponownie spotkamy się na Rynku oraz w Ratuszu w jeszcze liczniejszym gronie, z jeszcze bardziej owocnymi efektami. Dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w akcję!

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas