twitter instagram YouTube

2017-09-21
Obywatelski Poniedziałek

W ramach akcji Aktywne Obywatelskie Leszno odbył się Obywatelski Poniedziałek. W Ratuszu na mieszkańców czekał między innymi Prezydent Leszna Łukasz Borowiak.
Obywatelski Poniedziałek był możliwością do spotkania się z Prezydentem, urzędnikami, rozmów z nimi, zwiedzania Ratusza, odbywały się konsultacje i doradztwo. Porozmawiać można było z radnymi Rady Miejskiej Leszna, były otwarte spotkania z urzędnikami m.in. Miejskim Rzecznikiem Praw Konsumentów oraz przedstawicielem  Miejskiego Konserwatora Zabytków. W Obywatelskim Poniedziałku uczestniczyli także naczelnik Wydziału Spraw Obywatelskich oraz dyrektor Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie, przedstawiciele Miejskiego Zarządu Dróg i Inwestycji a także pracownicy Biura do spraw Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi.
Licznie w Obywatelskim Poniedziałku uczestniczyły przedszkolaki oraz uczniowie leszczyńskich szkół, którzy na lekcji samorządności spotkali się z Prezydentem Łukaszem Borowiakiem. Z takiej możliwości skorzystało 13 grup.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas