twitter instagram YouTube

2014-04-01
Odkryj e-wolontariat

Chcesz prowadzić projekt w Internecie, zrobić w sieci coś dobrego? Podziel się swoim pomysłem i zdobądź grant na jego realizację! Fundacja Dobra Sieć i Polsko-Amerykańska Fundacja Wolności ogłosiła szóstą edycję konkursu „Odkryj e-wolontariat”. Wnioski należy składać do 30 kwietnia br.

Celem konkursu jest:

a)      Wspieranie najciekawszych pomysłów na projekty społeczne oparte na pracy e- wolontariuszy -  stanowiących nowatorskie rozwiązania problemów społecznych i angażujących e-wolontariuszy w zróżnicowane działania.

b)      Rozpowszechnianie aktywiści społecznej w Internecie poprzez promocje e-wolontariatu (wolontariat online), rozumianego jako dobrowolna, bezpłatna praca na rzecz innych (grup społecznych, całego społeczeństwa etc.), wykonywana za pośrednictwem Internetu, której celem jest rozwiazywanie problemów społecznych

c)       Dbanie o jakość projektów e – wolontariackich  w Polsce.

d)      Stworzenie bazy i wymiana dobrych praktyk e-wolontariatu

e)      Badanie zjawiska e-wolontariatu w Polsce, mające na celu współpracę nad określeniem zasad i standardów e -wolontariatu

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

- organizacje pozarządowe posiadające osobowość prawną

- instytucje publiczne posiadające osobowość prawną,

- grypy nieformalne, którym osobowość użyczy osoba prawna

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

Finaliści konkursu „Odkryj e-wolontariat” wezmą udział w inspirujących warsztatach, które pomogą im dopracować koncepcje i przedstawić je Kapitule Konkursu w poprawionej wersji. Najlepsi z najlepszych otrzymają grant w wysokości 5 tys. złotych na realizację pomysłu! Podsumowanie konkursu odbędzie się jesienią 2014 r. w Warszawie.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 30 kwietnia.

DODATKOWE INFORMACJE:

- na stronie internetowej: http://www.e-wolontariat.pl/pl/odkryj-e-wolontariat/o-konkursie

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas