twitter instagram YouTube

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami
09 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalną, materialną i żywnościową
09 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na Pomoc socjalną, materialną i żywnościową

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych
09 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na Działania profilaktyczne mające na celu zapobieganie powstawaniu i pogłębianiu dysfunkcji społecznych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.:

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Domu Dziecka
30 listopada 2018

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Domu Dziecka

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W DOMU DZIECKA

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy
30 listopada 2018

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Środowiskowym Domu Samopomocy

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W ŚRODOWISKOWYM DOMU SAMOPOMOCY

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym
30 listopada 2018

Otwarty konkurs ofert na Pomoc w Ośrodku Interwencyjno-Readaptacyjnym

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: POMOC W OŚRODKU INTERWENCYJNO-READAPTACYJNYM

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia
30 listopada 2018

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób przewlekle chorych i niesamodzielnych wymagających codziennej opieki i wsparcia

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PRZEWLEKLE CHORYCH I NIESAMODZIELNYCH WYMAGAJĄCYCH CODZIENNEJ OPIEKI I WSPARCIA

Otwarty konkurs ofert na Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu
30 listopada 2018

Otwarty konkurs ofert na Zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: ZAJĘCIA USPRAWNIAJĄCE DLA OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIAMI SŁUŻĄCE ICH USAMODZIELNIANIU

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób paliatywnie chorych i ich rodzin,opiekunów
30 listopada 2018

Otwarty konkurs ofert na Działania na rzecz osób paliatywnie chorych i ich rodzin,opiekunów

PREZYDENT MIASTA LESZNA Ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r.: DZIAŁANIA NA RZECZ OSÓB PALIATYWNIE CHORYCH I ICH RODZIN/OPIEKUNÓW

Napisz do nas