twitter instagram YouTube

Ogłoszenia

Otwarty konkurs ofert- obszar ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi
29 kwietnia 2019

Otwarty konkurs ofert- obszar ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert dla organizacji pozarządowych na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r. w obszarze ochrony zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Dotacje na działania z zakresu turystyki i rekreacji
28 lutego 2019

Dotacje na działania z zakresu turystyki i rekreacji

Ruszył kolejny otwarty konkurs na realizację w 2019 zadań publicznych Miasta Leszna. O dofinansowanie ubiegać się mogą organizacje pozarządowe (stowarzyszenia, fundacje) oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego. Formularze ofertowe wraz z załącznikami należy składać w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29.03.2019 roku do godz. 15:00 w Urzędzie Miasta Leszna.

Otwarty konkurs ofert na operatora regrantingu
28 lutego 2019

Otwarty konkurs ofert na operatora regrantingu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wybór operatora konkursu na mikrodotacje w ramach regrantingu na wsparcie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie prowadzenia działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz wspomagania rozwoju wspólnot i społeczności lokalnych.

Otwarty konkurs ofert na zajęcia usprawniające  dla osób z  niepełnosprawnościami   służące ich  usamodzielnianiu
26 lutego 2019

Otwarty konkurs ofert na zajęcia usprawniające dla osób z niepełnosprawnościami służące ich usamodzielnianiu

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

Otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi
01 lutego 2019

Otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. Termin naboru wniosków upływa 22 lutego 2019 r.

Zadania dotyczące rewitalizacji
28 stycznia 2019

Zadania dotyczące rewitalizacji

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 r. dotyczących rewitalizacji. Termin naboru wniosków upływa 18 lutego 2019 r.

Rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin
25 stycznia 2019

Rozwój kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin

Prezydent miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w 2019 r.- zadania związane z rozwijaniem kontaktów i współpracy między społeczeństwami Leszna i zagranicznych gmin - integracja europejska oraz rozwijanie kontaktów i współpracy między społeczeństwami. Termin naboru wniosków upływa 15 lutego 2019 r.

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna
18 stycznia 2019

Wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i inicjatyw włączających obywateli w prace na rzecz Miasta Leszna

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r. - wspieranie rozwoju wspólnot lokalnych i incjatyw włączajacych obywateli w prace na rzecz miasta Leszna. Termin naboru ofert upływa dnia 15 lutego 2019r.

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami
09 stycznia 2019

Otwarty konkurs ofert na Działania w zakresie rehabilitacji społecznej, przeciwdziałania marginalizacji i wykluczeniu osób z niepełnosprawnościami

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy osobom i rodzinom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w 2019r

Napisz do nas