twitter instagram YouTube

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej

Zapraszamy do Komisji Konkursowej przedstawicieli organizacji pozarządowych. Ocenie poddane zostaną oferty złożone w otwartym konkursie na realizację zadań w zakresie pomocy społecznej. Warunkiem uczestnictwa w w/w Komisji jest brak jakiegokolwiek powiązania z organizacjami, których oferty będą oceniane. Udział w Komisji Konkursowej jest dobrowolny i bezpłatny. Posiedzenie Komisji zostało zaplanowane na dzień 03.07.2018 o godz. 10:00 w biurze Fundacji, przy ul. Więziennej 3 w Lesznie. Formularz zgłoszeniowy do pobrania ze strony: http://fundacja-cat.pl/news/w-1122/ogloszenie-o-naborze-do-komisji-konkursowej Zgłoszenia prosimy przesyłać drogą mailową na adres: fundacja.cat@gmail.com do 29.06.2018. Zapraszamy do współpracy.

Organizacja pozarządowa: tak

Nazwa: Fundacja Centrum Aktywności Twórczej

Strona www: fundacja-cat.pl

Imię i nazwisko: Natalia Kaźmierska

Napisz do nas