twitter instagram YouTube

2018-06-08
Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert

Ogłoszenie o zamiarze udzielenia dotacji celowej z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert.

Prezydent Miasta Leszna informuje o zamiarze udzielenia dotacji celowej dla Fundacji Młodzi w Uzależnieniu Filia w Lesznie z pominięciem procedur otwartego konkursu ofert (podst. prawna art.19a Ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie - Dz.U. z 2018, poz. 450).

Ewentualne uwagi dotyczące oferty można zgłaszać do dnia 15 czerwca 2018 r. w Biurze do Spraw Uzależnień Urzędu Miasta Leszna, ul. Poniatowskiego 11, tel. 65 529-82-27 lub 65 547-68-43,  e-mail: bdsu@leszno.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas