twitter instagram YouTube

2017-11-22
Ogłoszone otwarte konkursy ofert na realizację zadań roku 2018

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2018r. w obszarze działania: Ochrona zdrowia – przeciwdziałanie alkoholizmowi, zwalczanie narkomanii. Termin składania ofert mija 18 grudnia 2017r. o godzinie 15.00

Szczegóły dotyczące ogłoszonego konkursu pod linkiem http://bip.leszno.pl/competitionsoffers/content/3443
Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas