twitter instagram YouTube

2016-02-13
Ogólnopolski Konkurs Grantowy Programu Równać Szanse 2016

Polska Fundacja Dzieci i Młodzieży ogłosiła "Ogólnopolski Konkurs Grantowy" w ramach Programu „Równać Szanse 2016" Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności.

Celem Programu jest wyrównanie szans młodych ludzi na dobry start w dorosłe życie. Chodzi o sytuację, w której młody człowiek z małej miejscowości potrafi samodzielnie i świadomie osiągać wyznaczone przez siebie cele myśląc perspektywicznie o własnej przyszłości. Ma bowiem takie samo prawo, jak jego rówieśnik z dużej aglomeracji, by spróbować odnieść sukces na miarę własnych możliwości oraz by jak najlepiej wykorzystać szanse, które przyniesie mu życie. Programem „Równać Szanse” objęliśmy młodych ludzi w wieku 13-19 lat z miejscowości do 20 tys. mieszkańców. Chcemy, by na tym terenie za sprawą ciekawych projektów, młodzi ludzie mogli sprawdzić, w czym mają szanse być skuteczni i doceniani przez innych, tu gdzie mieszkają lub tam, gdzie się kiedyś być może przeprowadzą – wszędzie, gdziekolwiek będą chcieli żyć.

Celem konkursu jest wsparcie projektów realizowanych przez organizacje pozarządowe. Celem projektów ma być rozwój umiejętności społecznych młodych ludzi przydatnych zarówno w ich obecnym, jak i dorosłym życiu. Chcemy, by dzięki aktywnemu udziałowi w projekcie młodzi ludzie rozwinęli swoje umiejętności:

  •  wykorzystania tego, co może im sprzyjać – chodzi o nowe, inne niż dotąd spojrzenie na swoje środowisko: w ciekawej formie, przez pryzmat jego walorów i ograniczeń. Równolegle chodzi też o sprawdzenie samego siebie, czyli tego, jakie są mocne i słabe strony konkretnego młodego człowieka;
  •  skutecznego planowania – chodzi o aktywne uczestnictwo młodego człowieka w wyznaczeniu celów i harmonogramu projektu, jego ocenę realnych efektów projektu. Chodzi także o to, by młodzi ludzie nauczyli się, w jaki sposób z sukcesem dążyć do osiągnięcia wyznaczonych sobie celów;
  •  zjednywania sobie innych – chodzi o to, by młody człowiek w projekcie miał szansę sprawdzania się w nowych relacjach z ludźmi i instytucjami, a także nauczenia się, jak współpracować w grupie – m.in. jak znajdować wspólne cele z korzyścią dla wszystkich;
  •  wiary we własne siły – chodzi o to, by młody człowiek umocnił w sobie tę wiarę za sprawą osobistego sukcesu, na który damy mu szansę w projekcie. Ważne jest także, by potrafił publicznie zaprezentować własne działania i ich efekty


O dofinansowanie mogą ubiegać się organizacje pozarządowe (zarejestrowane w formie stowarzyszeń i fundacji) z terenów wiejskich i małych miast (do 20 000 mieszkańców).

Zgłaszane projekty mogą uzyskać dotacje do 40 000 zł na projekty trwające 15-miesięcy, realizowane pomiędzy 1 lipca 2016 r. a 30 listopada 2017 r.;

Wnioski należy składać korzystając z elektronicznego systemu naboru wniosków znajdującego się na stronie www.rownacszanse.pl. Aby złożyć wniosek należy zapoznać się ze znajdującą się na stronie szczegółową instrukcją postępowania.

Szczegółowych informacji o Programie i konkursie udzielamy telefonicznie: (22) 826 10 16 lub pocztą elektroniczną: rownacszanse@pcyf.org.pl

Informacje dotyczące przebiegu konkursu, jak również wzory wymaganych dokumentów znajdują się na stronie internetowej: http://www.rownacszanse.pl/i266

źródło: www.rownacszanse.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas