twitter instagram YouTube

2017-12-17
Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniam psychicznymi

Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowe wsparcie projektów realizowanych w ramach Programu Ministra Rodziny Pracy i Polityki Społecznej"Oparcie społeczne dla osób z zaburzeniami psychicznymi" - edycja 2018 r.

Celem głównym Programu jest tworzenie warunków sprzyjających poprawie sytuacji Życiowej i społecznej osób z zaburzeniami psychicznymi, zwłaszcza osób chorych psychicznie i niepełnosprawnych intelektualnie, a tym samym wzmocnienie i poszerzenie sieci wsparcia społecznego poprzez dofinansowanie samorządów gmin oraz podmiotów funkcjonujących w obszarze pomocy społecznej.
Minimalna kwota dotacji to 30 tys. zł a maksymalna – 100 tys. zł. Budżet konkursu to 3 mln zł.
Oferty można składać do Wydziału Polityki Społecznej właściwego Urzędu Wojewódzkiego w terminie do dnia 4 stycznia 2018 r.

Szczegóły na stronie https://www.mpips.gov.pl/pomoc-spoleczna/konkursy/rok-2018/oparcie-spolecznej-dla-osob-z-zaburzeniami-psychicznymi/

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas