twitter instagram YouTube

2014-02-21
Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży

Minister Sportu i Turystyki ogłosił dodatkowy nabór wniosków w otwartym konkursie na dofinansowanie ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w 2014 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży, realizowanych w ramach projektu: „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” Wnioski należy nadsyłać do dnia 14 marca 2014 roku.

Zadania w ramach w/w projektu mogą być realizowane w terminie od 1 marca do 31 grudnia 2014 r.

Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadań w ramach dodatkowego naboru – 310 000 zł.

Przy tworzeniu wniosków obowiązują wszystkie zasady, tryb i warunki zawarte w ogłoszeniu konkursowym  dotyczącym  otwartego  konkursu  na  dofinansowanie w 2014 roku zadań z zakresu rozwijania sportu dzieci i młodzieży realizowanych w ramach projektów „Organizacja imprez sportowych dla dzieci i młodzieży” realizowanych w ramach zadania „Promowanie i wspieranie rozwoju sportu dla wszystkich”, podzadania „Upowszechnianie sportu w społeczeństwie”, z dnia 27 grudnia 2013 r.  (link).

Wnioski dotyczące realizacji w/w zadań należy nadsyłać do dnia 14 marca 2014 roku.

Wnioski konkursowe zostaną rozpatrzone do dnia 16 kwietnia 2014 roku.

 

Leszno. Rozwiń skrzydła

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas