twitter instagram YouTube

2021-03-01
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych

Prezydent miasta Leszna ogłosił Otwarty Konkurs Ofert na organizację znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo rekreacyjnych. Oferty należy składać do 5 marca 2021 r. godz. 14:00

CEL KONKURSU:
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna międzynarodowych i krajowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 
Wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :
Maksymalna kwota jaką można otrzymać 180 000 zł.

TERMIN SKŁADANIA OFERT:
Oferty należy składać do 5 marca 2021 r. godz. 14:00

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:
Od podpisania umowy do 15 grudnia 2021 r.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:
Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej www.leszno.engo.org.pl/konkursy/108 oraz www.bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/8048/kis-427-15-2021.

KONTAKT:
Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta
Osoba do kontaktu: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas