twitter instagram YouTube

2018-12-10
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych.

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 03 grudnia 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie organizacji znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych. Termin naboru wniosków upływa 17 grudnia 2018 r.

CEL KONKURSU:

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna międzynarodowych i krajowych imprez sportowo–rekreacyjnych
oraz zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Organizacja wybranych imprez, zawodów sportowych oraz zawodów popularyzujących aktywne formy kultury fizycznej i rekreacji oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Dopuszczalne jest organizowanie niektórych imprez poza granicami administracyjnymi Leszna.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

- wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca
 2010 r. o sporcie,

- udział własny oferenta wynosi minimum 30 % ogólnej wartości projektu w postaci środków finansowych,
 w tym pozyskanych od sponsorów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wysokość środków na zadania w roku 2018 –  250 000 PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2019 –  250 000 PLN (kwota może ulec zmianie)

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Oferty należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17 grudnia 2018 roku
do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 15.01.2019 r.  do 15.12.2019 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas