twitter instagram YouTube

2018-12-03
Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo rekreacyjnych

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo rekreacyjnych

Prezydent Miasta Leszna ogłosił w dniu 03 grudnia 2018r. otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna w 2019 r. w zakresie organizacji znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych i zawodów sportowych.

Cele zadania objętego konkursem:

 

Organizacja znaczących dla Miasta Leszna międzynarodowych i krajowych imprez sportowo–rekreacyjnych
oraz zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację.

 Przedmiotem konkursu jest:

 Organizacja wybranych imprez, zawodów sportowych oraz zawodów popularyzujących aktywne formy kultury fizycznej i rekreacji oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Dopuszczalne jest organizowanie niektórych imprez poza granicami administracyjnymi Leszna.

 Dotacja może być przeznaczona w szczególności na:

 

  • zakup sprzętu sportowego,
  • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
  • transport, koszty przejazdu,
  • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych,
  • opieka medyczna,
  • nagrody pieniężne i rzeczowe,
  • sprzęt niezbędny do realizacji zadania,
  • koszty obsługi zadania w wysokości do 10% przyznanej dotacji.

Oferty należy składać do 17 grudnia 2018r. 

Szczegóły ogłoszenia na stronie: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/4862/kis-427-198-2018

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas