twitter instagram YouTube

2021-01-04
Otwarty konkurs ofert- organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych

Otwarty konkurs ofert- organizacja znaczących dla Miasta Leszna imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych

Celem jest organizacja znaczących dla Miasta Leszna międzynarodowych i krajowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.

Cele zadania objętego konkursem: Organizacja znaczących dla Miasta Leszna międzynarodowych i krajowych imprez sportowo-rekreacyjnych oraz zawodów sportowych, upowszechniających popularne dyscypliny sportu i rekreację oraz sprawdzających poziom wyszkolenia sportowego w poszczególnych dyscyplinach sportowych.
Kwota konkursu: 50 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 50 000.00 PLN
Znak sprawy: KiS.427.2.2021
Składanie ofert od: 2021-01-04 12:00:00
Składanie ofert do: 2021-01-15 14:00:00
Forma realizacji: Wspierania realizacji zadania publicznego
Link do BIP: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7791/organizacja-znaczacych-dla-miasta-leszna-imprez-sportowo-rekreacyjnych 
Miejsce składania papierowej wersji: Urząd Miasta Leszna, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno, Biuro Obsługi Klienta
Osoba do kontaktu: Mateusz Gryczka tel: 65 537 36 65

Zakresy realizacji
Nazwa obszaru: Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej
Data rozpoczęcia: od podpisania umowy Data zakończenia: 2021-12-15 00:00:00
Limity zdefiniowane w konkursie:
Wkład własny finansowy - nie mniej niż 10.00 % od wartości finansowej zadania
Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości dotacji

LINK DO KONKURSU: www.leszno.engo.org.pl/konkursy/103 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas