twitter instagram YouTube

2021-01-04
Otwarty konkurs ofert- wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.

Otwarty konkurs ofert- wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego.

Otwarty konkurs ofert na zadania z zakresu kultury na rok 2021 pod nazwą wspieranie działań kulturalnych na rzecz środowiska lokalnego

Kwota konkursu: 30 000.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 30 000.00 PLN
Znak sprawy: KiS.3026.1.POŻ.2021
Składanie ofert od: 2021-01-04 12:00:00
Składanie ofert do: 2021-01-25 12:00:00
Forma realizacji:
Wspierania realizacji zadania publicznego Link do BIP: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7790/kis-3026-1-poz-2021
Miejsce składania papierowej wersji: Urząd Miasta Leszna - Biuro Obsługi Klienta, ul. Karasia 15, 64-100 Leszno
Osoba do kontaktu: Ewa Prawicka-Linke tel:65 5373653

Zakresy realizacji
Nazwa obszaru: Kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
Data rozpoczęcia: od podpisania umowy
Data zakończenia: 2021-12-31 00:00:00
Limity zdefiniowane w konkursie:
Wkład własny i Świadczenia pieniężne od odbiorców - nie mniej niż 20.00 % od wartości zadania Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości dotacji Wkład własny finansowy i świadczenia pieniężne od odbiorców - nie mniej niż 50.00 % od wartości wkładu własnego i świadczeń odbiorców Wkład osobowy - nie więcej niż 50.00 % od wartości wkładu własnego i świadczeń odbiorców

Opublikował: op@leszno.pl

Pliki do pobrania

Napisz do nas