twitter instagram YouTube

2019-02-01
Otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Otwarty konkurs ofert - Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi

Prezydent Miasta Leszna ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie realizacji zadań publicznych w 2019 roku. Termin naboru wniosków upływa 22 lutego 2019 r.

O PROGRAMIE:

Obszar działania: Ochrona zdrowia - przeciwdziałanie alkoholizmowi.
Zadanie: Prowadzenie działalności aktywizującej osoby uzależnione od alkoholu.

CEL KONKURSU:

  • prowadzenie działalności aktywizujacej osoby uzależnione od alkoholu

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

  • Konkurs jest adresowany do organizacji pozarządowych, podmiotów wymienionych w art.3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

20 000,00 zł - kwota może ulec zmianie

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:


Termin składania ofert mija 22-02-2019 roku - oferty należy składać do godz. 15:00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

do 31.12.2019r. 

 

DODATKOWE INFORMACJE:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5100/bu-524-2-2019

KONTAKT:

Urząd Miasta Leszna
ul. Kazimierza Karasia 15
64-100 Leszno
tel. +48 65 529 81 00
faks +48 65 529 81 31


e-mail: um@leszno.pl

ŹRÓDŁO:

http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/5100/bu-524-2-2019

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas