twitter instagram YouTube

2019-07-02
Otwarty konkurs ofert na Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura 2019

Otwarty konkurs ofert na Rozwój sportu na terenie Miasta Leszna – II Tura 2019

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na finansowanie rozwoju sportu przez Miasto Leszno. Termin składania wniosków do 16 lipca 2019 roku do godziny 14:00.

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest:

 • poprawa warunków uprawiania sportu przez zawodników klubów sportowych;
 • osiągnięcie wysokich wyników sportowych przez zawodników klubów sportowych;
 • poprawa kondycji fizycznej i zdrowia psychicznego mieszkańców poprzez uczestnictwo w aktywnym stylu życia;
 • promocja sportu i aktywnego stylu życia.
 • Umożliwienie dostępu do różnorodnych form aktywności sportowej jak największej liczbie mieszkańców Leszna.

NA CO MOŻNA UZYSKAĆ DOFINANSOWANIE

Dofinansowanie można uzyskać na:

 • zakup sprzętu sportowego,
 • pokrycie kosztów organizowania zawodów sportowych lub uczestnictwa w tych zawodach,
 • pokrycie kosztów zgrupowań i obozów sportowych,
 • pokrycie kosztów korzystania z obiektów sportowych dla celów szkolenia sportowego,
 • sfinansowanie stypendiów sportowych i wynagrodzenia kadry szkoleniowej.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI

Wnioski mogą składać

 1. wsparcie finansowe może otrzymać klub sportowy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie;
 2. ubiegający się o wsparcie finansowe klub sportowy winien spełniać łącznie następujące warunki:
 • W przypadku gier zespołowych:klub posiada licencję przyznaną przez właściwy polski związek sportowych; zawodnicy klubu posiadają licencję zawodników; trenerzy klubu posiadają licencję trenera.
 • W przypadku dyscyplin indywidualnych: zawodnicy klubu posiadają licencję zawodnika; zawodnicy klubu są członkami kadry olimpijskiej lub narodowej w kategorii seniorów, młodzieżowców i juniorów, ewentualnie są członkami bezpośredniego zaplecza kadry, narodowej rokującymi perspektywy osiągnięcia bardzo wysokiego poziomu sportowego.
 • Trenerzy klubu posiadają licencję trenera.

      3.Udział własny oferenta wynosi minimum 30 % ogólnej wartości projektu w postaci środków finansowych, w tym pozyskanych od sponsorów.

WYSOKOŚĆ DOTACJI

Wysokość środków na zadania w roku 2018 – 1 300 000 PLN
Wysokość środków na zadania w roku 2019 (II TURA 2019) – 900 000 PLN (KWOTA MOŻE ULEC ZMIANIE)

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Oferty wraz z załącznikami należy składać na piśmie w nieprzekraczalnym terminie do dnia  16 lipca 2019 roku do godz. 14.00 w Biurze Obsługi Klienta Urzędu Miasta Leszna, ul. Karasia 15 w Lesznie.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA

Zadanie winno być zrealizowane w terminie od 01.08.2019 r. do 15.12.2019 roku

 

ŹRÓDŁO I DODATKOWE INFORMACJE

Źródło i dodatkowe informacje dostępne są TUTAJ

 

KONTAKT

Urząd Miasta Leszna

ul. Przemysłowa 10

64-100 Leszno

tel. +48 65 529 81 53

 

 

 

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas