twitter instagram YouTube

2021-01-04
Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

Otwarty konkurs ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych Miasta Leszna z zakresu kultury - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży

Prezydent Miasta Leszna ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie kultury - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Zadania z zakresu kultury i sztuki - wspieranie edukacji kulturalnej dzieci i młodzieży.

Kwota konkursu: 14 500.00 PLN
Maksymalna kwota dotacji dla jednej oferty: 14 500.00 PLN
Składanie ofert do 25 stycznia 2021 r. do godziny 12:00.
Forma realizacji: Wspierania realizacji zadania publicznego.
Limity zdefiniowane w konkursie:
Wkład własny finansowy i świadczenia pieniężne od odbiorców - nie mniej niż 20.00 % od wartości zadania
Koszty obsługi zadania/administracyjne - nie więcej niż 10.00 % od wartości dotacji
Wkład własny finansowy i świadczenia pieniężne od odbiorców - nie mniej niż 50.00 % od wartości wkładu własnego i świadczeń odbiorców
Wkład osobowy - nie więcej niż 50.00 % od wartości wkładu własnego i świadczeń odbiorców

Link do konkursu na  BIP: http://bip.leszno.pl/otwarty-konkurs-ofert/7792/otwarty-konkurs-ofert-wspieranie-edukacji-kulturalnej-dzieci-i-mlodziezy

Miejsce składania papierowej wersji: Urząd Miasta Leszna - Biuro Obsługi Klienta, ul. Karasia 15, 64-100 LesznoOsoba do kontaktu: Ewa Prawicka-Linke tel:65 5373653

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas