twitter instagram YouTube

2018-10-16
Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą

Rozpoczęło się przyjmowanie ofert na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą w 2019 r. Termin składania wniosków zeleży od zakresu działania, pierwszy upływa 9 listopada 2019 r.

O PROGRAMIE:

Otwarty nabór ofert na realizację zadań w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą.

CEL KONKURSU:

Celem naboru jest wsparcie środowisk polonijnych i polskich za granicą. Oferty mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, które mają doświadczenie w pracy na rzecz tych środowisk. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

  • edukacja,
  • kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego,
  • wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania,
  • media polonijne, infrastruktura polonijna,
  • pomoc charytatywna i socjalna.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Oferty realizacji zadań mogą składać wyłącznie organizacje zarejestrowane w Polsce, wymienione w art. 4d ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 roku poz. 450 ze zm.), posiadające doświadczenie w pracy na rzecz Polonii i Polaków zamieszkałych za granicą.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Środki na realizację zadań publicznych w zakresie opieki nad Polonią i Polakami za granicą zostaną przekazane w formie dotacji celowej.
Wysokość środków finansowych przeznaczonych na realizację zadań w 2019 r. wyniesie łącznie 110 500 000 zł

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Nieprzekraczalny termin składania ofert upływa:
- dla ofert z kierunku nr 4 (Media polonijne) i 6 (Pomoc charytatywna i socjalna) - w dniu 9 listopada 2018 r.,
- dla ofert z kierunku 3 (Wzmacnianie pozycji środowisk polskich i polonijnych w krajach zamieszkania) – w dniu 16 listopada 2018 r.,
- dla ofert z kierunku 1 (Edukacja) i 5 (Infrastruktura polonijna) – w dniu 23 listopada 2018 r.,
- dla ofert z kierunku 2 (Kultura i promocja Polski oraz ochrona polskiego dziedzictwa kulturowego i historycznego) – w dniu 30 listopada 2018 r.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

DODATKOWE INFORMACJE:

https://www.senat.gov.pl/senat-i-polonia/wydarzenia/art,11003,ogloszenie-otwartego-naboru-ofert-na-realizacje-zadan-w-zakresie-opieki-nad-polonia-i-polakami-za-granica.html

KONTAKT:

dotacje@senat.gov.pl.
(22) 694 90 36, (22) 694 92 64, (22) 694 91 35, (22) 694 95 56, (22) 694 91 42.

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas