twitter instagram YouTube

2019-02-25
PROO 2019 - Priorytet 4 - Rozwój think tanków obywatelskich

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 4 - Rozwój think tanków obywatelskich. Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

O PROGRAMIE:

Ruszył PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Wiele organizacji pozarządowych z całej Polski czekało na tą chwilę! Program jest wieloletni, przewidziany na lata 2018 - 2030, aktualnie trwa nabór wniosków na rok 2019.

Dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, jeśli przejdą one ocenę formalną i merytoryczną - wnioski pełne.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i budowaniu demokracji.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie dotacji celowej na realizację zadania polegającego na wsparciu inicjatyw służących rozwojowi instytucjonalnemu think tanków – organizacji obywatelskich o profilu analityczno-badawczym, nie działających dla zysku (non-profit) i funkcjonujących na marginesie formalnych procesów politycznych (zarówno na poziomie ogólnopolskim, jak i regionalnym).Dotacje w ramach Konkursu są środkami przeznaczonymi na realizację następujących zadań:
a. wspieranie działań statutowych organizacji sektora pozarządowego,
b. rozwój instytucjonalny organizacji, w tym: budowanie stabilnych podstaw ich dalszego funkcjonowania, tworzenie perspektywicznych planów działania i finansowania, podnoszenie standardów pracy i zarządzania organizacją,
c. wspieranie rozwoju porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

W ramach Konkursu o dotacje mogą ubiegać się wyłącznie think tanki definiowane jako organizacje, które opracowują badania, analizy i opinie związane ze sprawami krajowymi lub międzynarodowymi w celu merytorycznego wspierania procesów podejmowania strategicznych decyzji lub przyjmowania rozwiązań i regulacji. W celu współpracy przy realizacji działań związanych z zadaniem publicznym możliwe jest tworzenie grup partnerskich.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

W ramach Konkursu można ubiegać się o dotację w wysokości do 300 tys. zł.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać od dnia 22 lutego 2019 r. od godz. 12.00 do 26 marca 2019 r. do godz. 12.00 poprzez System Obsługi Dotacji.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

W ramach Konkursu przewiduje się możliwość realizacji zadań maksymalnie przez 24 miesiące z zastrzeżeniem, że okres ten:
a. nie może rozpocząć się wcześniej niż 1 stycznia 2019 roku,
b. nie może zakończyć się później niż 31 grudnia 2020 roku.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://niw.gov.pl/

KONTAKT:


Infolinia PROO: 885 221 531 (w godzinach 10.00 – 15.00)
E-mail: proo [at] niw.gov.pl

ŹRÓDŁO:

https://niw.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas