twitter instagram YouTube

2019-02-12
PROO 2019 - nowe dotacje dla NGO

PROO 2019 - nowe dotacje dla NGO

Ruszył nabór wniosków w ramach Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich (PROO) na działania w obszarze priorytetu 1a tj. wsparcie zadań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego organizacji. Do zdobycia jest nawet 700 000 zł! Wnioski można składać do 12 marca 2019 do godz. 12:00.

O PROGRAMIE:

Ruszył PROO, czyli pierwszy w historii Polski program, który pozwoli organizacjom pozyskać środki nie na konkretny projekt, lecz na wzmocnienie swoich zasobów. Wiele organizacji pozarządowych z całej Polski czekało na tą chwilę! Program jest wieloletni, przewidziany na lata 2018 - 2030, aktualnie trwa nabór wniosków na rok 2019.

Dla uproszczenia formalności wprowadzono innowacyjny system naboru wniosków – najpierw wnioskodawcy wypełniają online wnioski wstępne, jeśli przejdą one ocenę formalną i merytoryczną - wnioski pełne.

CEL KONKURSU:

Głównym celem Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich jest wsparcie rozwoju instytucjonalnego organizacji społeczeństwa obywatelskiego oraz zwiększenie udziału tych organizacji w życiu publicznym i upowszechnianiu demokratycznych norm obywatelskości.
Cele szczegółowe Programu to:
1. Wzrost zaangażowania obywateli i organizacji obywatelskich w życie publiczne;
2. Wzmocnienie organizacji obywatelskich w wymiarze strategicznym;
3. Poprawa stabilności finansowej organizacji obywatelskich.
Wsparciem będą mogły zostać objęte działania tych organizacji, które zaprezentują wykonalny plan działań misyjnych i rozwoju instytucjonalnego. Istotnym elementem, który będzie brany pod uwagę będzie gotowość aplikujących podmiotów do budowy lub rozwijania sieci, federacji lub innych form aliansów w ramach sektora pozarządowego na rzecz wzmocnienia potencjału organizacyjnego, skuteczności realizacji celów statutowych, możliwości oddziaływania i współpracy z sektorem prywatnym i publicznym.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działania misyjne – systematyczną realizację celów statutowych organizacji rozumianych jako jej misja.

Rozwój instytucjonalny organizacji, w tym np.: wzmocnienie zaplecza technicznego, rozwój zasobów ludzkich, podnoszenie standardów zarządzania organizacją i pozyskiwanie stabilnych źródeł finansowania.

Rozwój porozumień organizacji, platform współpracy, reprezentacji środowisk organizacji sektora pozarządowego.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

Jest to wsparcie organizacji obywatelskich – całego sektora pozarządowego.

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

Wartość dotacji: od 100 tys. zł do 700 tys. zł. Wkład własny nie jest wymagany.

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski można składać do 12 marca 2019 do godz. 12:00.

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

Zaplanowane we wniosku zadania mogą trwać od 2 do 3 lat.

DODATKOWE INFORMACJE:

https://niw.gov.pl/

KONTAKT:

proo@niw.gov.pl

885-221-531

ŹRÓDŁO:

https://niw.gov.pl/

Opublikował: lkostrowska@leszno.pl
Napisz do nas