twitter instagram YouTube

2021-12-03
PRZYPOMINAMY!

PRZYPOMINAMY!

Przypominamy, że jeszcze można zgłaszać swoją ozdobę do konkursu na "Najpiękniej przystrojoną bombkę"!

Zgłoszenia przyjmujemy do końca 3 grudnia 2021r. - do północy!

Przypominamy najważniejsze założenia konkursu na "Najpiękniej przystrojoną bombkę":

  • Konkurs skierowany jest do pełnoletnich i niepełnoletnich Mieszkańców Miasta Leszna
  • Prace muszą zostać wykonane na bombkach, które zostały wcześniej odebrane z Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Lesznie.
  • Technika prac jest dowolna!
  • Bombki muszą być ozdobione osobiście

Uczestnikami konkursu mogą być dzieci, autorzy indywidualni lub grupa rówieśnicza w następujących kategoriach wiekowych:

  • przedszkola
  • szkoły (podstawowe, ponadpodstawowe)
  • osoby dorosłe

Prace można zgłosić poprzez wykonanie zdjęcia własnoręcznie przystrojonej bombki i dostarczenie go:

  • Osobiście w kopercie z dopiskiem - Konkurs na "Najpiękniej przystrojoną bombkę 2021" do Biura Pełnomocnika ds. Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi w Lesznie, al. Jana Pawła II 21a
  • Lub mailowo, na adres: ngo@leszno.pl z dopiskiem - Konkurs na "Najpiękniej przystrojoną bombkę 2021"

Proszę pamiętać, by do każdego zgłoszenia dołączyć FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY, dostępny w regulaminie konkursu. Bez formularza, zgłoszenie jest NIE WAŻNE!

Prace należy zgłosić do 3 grudnia 2021 r. (do końca dnia - do północy)!

Wszystkie prace zgłoszone do Konkursu podlegają ocenie na portalu społecznościowym facebook na Fanpage Facebook - Leszczyńskie NGO w dniach od 6.12.2021r. do dnia 16.12.2021r. do końca dnia (tj. 0:00). Za oddany głos uznaje się pozytywną "reakcję" pozostawioną pod zdjęciem (tj. "lubię to!", "super!", "wow"). Zdjęcie bombki, która uzyska najwięcej głosów w każdej kategorii (tj. Przedszkola, Szkoły i osoby dorosłe), wygrywa i zdobywa nagrodę!

Zwycięzcy konkursu otrzymają nagrody przygotowane przez Urząd Miasta i sponsorów. Nagrodą główną będzie spotkanie z Prezydentem Miasta Leszna, połączone ze zwiedzaniem Ratusza! Zgłoszenie pracy do konkursu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na umieszczenie zdjęć wykonanych bombek na Fanpage Leszczyńskie NGO oraz na stronie www.ngo.leszno.pl .

Prosimy o zapoznanie się z regulaminem Konkursu dostępnym tu: Regulamin konkursu na najpiękniejszą bombkę

Zachęcamy do udziału!

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas