twitter instagram YouTube

2020-03-25
Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Erasmus +

Partnerstwa strategiczne w dziedzinie młodzieży, Erasmus +

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy.

CEL KONKURSU:

Współpraca na rzecz innowacji to wspólna praca nad opracowaniem narzędzi, materiałów i rozwiązań mogących służyć szerszemu gronu odbiorców. Wypracowane w czasie trwania projektu innowacyjne rozwiązania nazywamy rezultatami pracy intelektualnej. Są one obowiązkowo publikowane na platformie upowszechniania rezultatów Erasmus+, stanowiąc otwarte zasoby edukacyjne, które mogą być wykorzystywane przez wszystkich zainteresowanych na zasadzie otwartych licencji. Są to na przykład: scenariusze zajęć i warsztatów, raporty, ciekawe narzędzia elektroniczne, publikacje – to tylko część przykładów.

Wymiana dobrych praktyk umożliwia wymianę metod i sposobów pracy, podpatrywanie różnych rozwiązań stosowanych w organizacjach partnerskich, możliwość wspólnych spotkań i szkoleń kadry i samej młodzieży.

 NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Działania, które można realizować w ramach projektów Akcji 2:

  • Międzynarodowe spotkania partnerów
  • Międzynarodowe działania dot. szkoleń i uczenia się
    - krótkie programy szkoleniowe dla pracowników,
    - mobilność  łączona (blended & virtual mobility) młodzieży.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Każda organizacja, która chce wziąć udział w Wolontariacie Europejskim i gościć lub wysyłać wolontariuszy musi zdobyć akredytację. W tym celu należy złożyć „Wniosek o Akredytację” ze wszystkimi niezbędnymi załącznikami. Wnioski te można składać w dowolnym terminie. Wystąpienie o akredytację powinno nastąpić z wyprzedzeniem, przed złożeniem wniosku o środki finansowe na projekt Wolontariatu Europejskiego, aby nie doszło do odrzucenia projektu ze względu na to, że niektóre uczestniczące w nim organizacje nie otrzymały akredytacji do czasu złożenia wniosku. Organizacja, która chce składać wniosek o dofinansowanie ( a nie tylko być partnerem w projekcie) musi ubiegać się o status tzw. organizacji koordynującej.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Wnioski należy składać do 1 października 2020 r. do godziny 12:00 czasu brukselskiego.

DODATKOWE INFORMACJE:

www. erasmusplus.org.pl

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas