twitter instagram YouTube

2020-10-16
Po pierwsze rodzina - konkurs

Po pierwsze rodzina - konkurs

Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej ogłosiło nowy nabór w ramach otwartego konkursu ofert na projekty informacyjno-edukacyjne i szkoleniowe wspierające rodziny. Ostateczny termin składania ofert upływa 4 listopada br.

– Dla instytucji, która kieruje polską polityką rodzinną na ma nic ważniejszego niż stworzenie warunków umożliwiających obywatelom realizację planów o posiadaniu szczęśliwej rodziny. W związku z tym jest to jeden z naszych głównych priorytetów – podkreśla wiceminister Barbara Socha, Pełnomocnik Rządu do Spraw Polityki Demograficznej.

Dostrzegając ciekawe pomysły i ogromny potencjał organizacji pozarządowych, organizatorzy podjęli decyzje o ogłoszeniu trzeciej tury konkursu „Po pierwsze Rodzina!”. O dotację mogą się ubiegać instytucje, które za dobro społeczne uznają trwałe małżeństwo kobiety i mężczyzny oraz ukierunkowane są na jego rozwój.

Pod uwagę zostaną wzięte te projekty, które mają na celu wspieranie małżeństw jako najlepszego środowiska opiekuńczo-wychowawczego dla dzieci i przygotowanie par do radzenia sobie z trudnościami czy konfliktami w życiu rodzinnym.

Aby wystartować w konkursie, trzeba mieć doświadczenie w działaniu na rzecz rodziny i zaprezentować projekt jednej, zrealizowanej już wcześniej inicjatywy.

Wysokość dofinansowania wynosi od 50 000 zł do 1 500 000 zł, natomiast wkład własny nie jest wymagany.

Oferty należy składać do 4 listopada poprzez formularz na stronie: https://www.witkac.pl/#/contest/view?id=13882
Aby to zrobić trzeba wcześniej założyć własne konto.

Nagrodzone projekty będą realizowane w okresie od 27 listopada do 31 grudnia 2020 r., a wyniki konkursu zostaną ogłoszone do 13 listopada br.

Wszystkie niezbędne informacje na temat przygotowania oferty i udziału w konkursie „Po pierwsze Rodzina!” – III tura można znaleźć w Regulaminie konkursu załączonym poniżej, a na pytania zainteresowanych odpowiada Biuro Pełnomocnika Rządu ds. Polityki Demograficznej pod adresem mailowym konkurs.ppr.20.3@mrips.gov.pl

Regulamin Konkursu “Po Pierwsze Rodzina” III tura

Źródło: Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, gov.pl.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas