twitter instagram YouTube

2016-02-09
Otwarte konkursy na realizację zdań Ministerstwa Obrony Narodowej

Minister Obrony Narodowej ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację trzech zadań publicznych w formie wspierania w zakresie.

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej (w tym m.in. działania służące upowszechnianiu tradycji i historii oręża polskiego, edukacji obywatelskiej w oparciu o zajęcia programowe i przedsięwzięcia o charakterze patriotycznym związane ze świętami narodowymi, wojskowymi oraz rocznicami wydarzeń historycznych).

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 3 000 000,00 zł.

 

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej (w tym m.in. kształtowanie proobronnych postaw społeczeństwa, przygotowanie młodzieży do zawodowej służby wojskowej i służby w Narodowych Siłach Rezerwowych, wspieranie działalności młodzieży uczącej się w klasach mundurowych (wojskowych) oraz podmiotów działających na rzecz obronności poprzez organizację i przeprowadzenie szkoleń, zlotów, obozów, kursów itp.).

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 5 000 000,00 zł.

 

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu (w tym m.in. programy i działania służące organizacji przedsięwzięć w obszarze kultury fizycznej i sportu w Siłach Zbrojnych RP).

Na realizację zadań z powyższego rodzaju zaplanowano kwotę w wysokości do 1 000 000,00 zł.

 

Oferty należy składać do dnia: 22.02.2016 r. na adres Ministerstwo Obrony Narodowej Departament Komunikacji Społecznej, al. Niepodległości 218, 00-911 Warszawa.

Dodatkowe informacje można uzyskać w Departamencie Komunikacji Społecznej MON. Adres e-mail do zapytań: wDKS@mon.gov.pl.

Szczegółowe informacje na temat konkursów w linkach poniżej:

Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowanie polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej

Obronność państwa i działalność Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej

Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas