twitter instagram YouTube

2019-02-05
Podwórko Talentów Nivea

Podwórko Talentów Nivea

NIVEA już po raz 5. buduje wyjątkowe Podwórka w całej Polsce. Pielęgnując wartościowe i wspólne spędzanie czasu, marka zachęca do zabawy dzieci i rodziców,

 szkoły, spółdzielnie oraz wspólnoty mieszkaniowe zarówno z mniejszych, jak i większych miejscowości. W ten sposób NIVEA jest blisko polskich rodzin nie tylko dzięki swoim produktom, ale także dzięki pielęgnowaniu talentów dzieci.

O PROGRAMIE:

Organizatorem programu jest firma XS events Sp. z o.o.

W ramach konkursu przewidziano 2 ścieżki:
1. Ścieżkę podstawową – w tym przypadku zwycięstwo uzależnione jest od ilości głosów oddanych przez internautów na daną lokalizację.
2. Ścieżkę jurorską – w tym przypadku konieczne jest przesłanie pracy konkursowej (filmu lub prezentacji pokazujących wybitne talenty dzieci), następnie zostaje wyłonionych 5 zwycięzców. Uczestnicy, którzy nie zostali zwycięzcami, biorą udział w konkursie zgodnie ze ścieżką podstawową.
Place zabaw będą składać się m.in. z takich elementów jak: kubik wspinaczka, urządzenie do balansowania, huśtawka bocianie gniazdo, gra Twister, gra skok w dal, gra kapsle, trampolina, tablice muzyczne z bębnami, teatrzyk, tuba do rozmawiania, planetarium, rowerek, piaskownica naukowa, zegar słoneczny, ławka.
Lokalizacja przeznaczona pod budowę podwórka musi mieć powierzchnię nie mniejszą niż 400 m2, z zastrzeżeniem, że w przypadku lokalizacji większej niż 400 m2, uczestnik musi wyrazić zgodę na możliwość wykorzystania jej w całości lub w części.
Nasłonecznienie lokalizacji powinno wynosić co najmniej 4 godziny, liczone w dniach równonocy (21.03 i 21.09) w godzinach 10:00-16:00, a w zabudowie śródmiejskiej co najmniej 2 godziny.
Nieruchomość gruntowa, na której ma zostać zbudowane podwórko musi spełniać wszelkie wymogi prawne i faktyczne dla budowy na jej terenie placu zabaw.

CEL KONKURSU:

Celem programu jest wyłonienie projektów i przyznanie im nagród w postaci wybudowania placów zabaw. 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Wybudowanie placu zabaw.
Dodatkowe nagrody: 300 gier edukacyjnych o wartości 140 złotych każda.

 

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI:

1. Gminy.
2. Spółdzielnie mieszkaniowe.
3. Wspólnoty mieszkaniowe.
4. Publiczne szkoły podstawowe.
5. Zespoły szkół, w skład których wchodzi publiczna szkoła podstawowa.
W konkursie nie mogą wziąć udziału obszary identyfikowane kodami pocztowymi podmiotów zgłaszających, które zostały beneficjentami Konkursów Podwórko Talentów NIVEA w latach 2017 i 2018.

 

WYSOKOŚĆ DOTACJI:

 

 

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

Aby wziąć udział w Konkursie, należy w terminie od dnia 4 lutego 2019 r. od godziny 10:00 do dnia 12 kwietnia 2019 r. do godziny 23:59 za pośrednictwem strony internetowej www.podworko.nivea.pl, prawidłowo wypełnić Formularz Zgłoszeniowy

 

TERMIN REALIZACJI ZADANIA:

 

DODATKOWE INFORMACJE:

https://podworko.nivea.pl/regulaminy/regulamin-zgloszen.pdf

 

ŹRÓDŁO:

https://podworko.nivea.pl/

 

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas