twitter instagram YouTube

2018-09-13
Polski Związek Głuchych świętował 70- lecie działalności

Polski Związek Głuchych świętował 70- lecie działalności

W dniu 7 września w Ratusz Miejskim w Lesznie odbyło się spotkanie z okazji Jubileuszu 70-lecia Polskiego Związku Głuchych – Koło Terenowe w Lesznie. Jubileusz został objęty Honorowym Patronatem Prezydenta Miasta Leszna, który osobiście wręczył podziękowania dla najbardziej zasłużonych członków Koła w Lesznie.

Na spotkaniu obecni byli również przedstawiciele wielu organizacji, jednostek samorządowych oraz firm prywatnych, które od wielu lat współpracują i wspierają Polski Związek Głuchych w Lesznie. Zaproszono przedstawicieli Zarządu Wielkopolskiego Oddziału PZG w Poznaniu. Podczas obchodów obecni byli również członkowie wielu innych Klubów PZG w Polsce – osoby niesłyszące i słabosłyszące z Polski i zagranicy. Obchody Jubileuszu 70-lecia PZG- Koło w Lesznie zakończyły się poczęstunkiem dla przybyłych gości oraz wspólnym oglądaniem przygotowanych zdjęć związanych z historią i działalnością Koła w Lesznie.

W sobotę 08.09.2018 odbyła się zabawa dla oficjalnie zaproszonych gości w zakładzie „Metalplast” przy oprawie muzycznej DJ Macieja Kemy.   

 

Leszczyńskie Koło Głuchych powstało w 1948 roku, skupiając w tamtym czasie około 40 członków. Pierwszymi założycielami PZG w Lesznie byli: Pan Henryk Wencel, Bogdan Hibner i Franciszek Wojtyniak. Ich celem było zorganizowanie w powojennej Polsce miejsca, w którym osoby niesłyszące mogłyby się spotykać i wspólnie efektywnie spędzać czas. Równie istotną sprawą było zrzeszenie osób niesłyszących dla zapewnienia im pomocy oraz wsparcia społecznego. Miało to być miejsce, gdzie głusi mogliby się spotykać, rozmawiać i czuć się „normalnie” w tak ciężkiej na owe czasy rzeczywistości życia codziennego. Ówczesna działalność skupiała się przede wszystkim na kursach wieczorowych nauki czytania i pisania. Pomagało to wielu niesłyszącym nie tylko przetrwać ciężkie czasy powojenne, ale poprzez wymianę poglądów kształtowało ich charaktery.

 
Obecnie celem Koła w Lesznie jest aktywizacja społeczna i zawodowa osób niesłyszących i słabosłyszących w województwie wielkopolskim poprzez uruchomienie ciągłej, bezpłatnej oraz dostępnej w języku migowym oferty usług indywidualnych, takich jak: pomoc w sprawach życiowych, poradnictwa prawnego, spotkań z psychologiem, kółek zainteresowań oraz imprez integracyjnych i wycieczek z zakresu rehabilitacji społecznej oraz zawodowej.

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas