twitter instagram YouTube

2022-12-19
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży

W ramach Funduszu można realizować polsko-litewskie projekty młodzieżowe: wymiany młodzieżowe, szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje lub projekty informacyjne. Termin składania wniosków do 31 stycznia 2023

FUNDATOR: Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

O PROGRAMIE: W roku 2023 priorytety Funduszu to:

  • Propagowanie polsko-litewskiego dziedzictwa historyczno-kulturowego oraz dialogu na rzecz współpracy, tolerancji, otwartości, lepszego zrozumienia i poznania się pomiędzy młodzieżą polską i litewską.
  • Polska i litewska młodzież przeciwko wojnie w Ukrainie i za społeczeństwem obywatelskim Białorusi.
  • Wspieranie zainteresowania młodzieży polskiej i litewskiej historią obu narodów.
    • Promowanie wspólnego dziedzictwa historycznego w związku ze 160. rocznicą Powstania Styczniowego.
    • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z obchodami 700-lecia Wilna.
    • Promowanie wspólnego dziedzictwa kulturowego w związku z 450. rocznicą podpisania aktu konfederacji warszawskiej.

W ostatnim priorytecie należy wybrać jeden z trzech obszarów tematycznych.

Projekt składany w ramach konkursu wniosków, musi opierać się na jednym, wybranym przez wnioskodawcę, priorytecie. 

CEL PROGRAMU: Celem programu jest zachęcenie młodzieży i osób pracujących z młodzieżą do realizacji wspólnych polsko-litewskich działań, które pozwolą na wzajemne zbliżenie się , odkrywanie wspólnych korzeni, przezwyciężanie uprzedzeń i stereotypów w postrzeganiu wspólnej historii oraz we współczesnych relacjach.

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE: Polsko-litewskie projekty młodzieżowe:
– wymiany młodzieżowe,
– szkolenia, seminaria, wizyty studyjne, spotkania, konferencje,
– projekty informacyjne.
Działania można realizować w ramach dwóch niezależnych formatów:
Format 1: wymiany młodzieży polskiej i litewskiej;
Format 2: szkolenia, seminaria, spotkania, konferencje, wizyty studyjne, projekty informacyjne, w tym publikacje.
Składany projekt musi opierać się na jednym wybranym przez wnioskodawcę priorytecie.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: Organizacje pozarządowe, instytucje oświatowe i publiczne (z wyłączeniem podmiotów komercyjnych nastawionych na zysk), których działalność skierowana jest do młodzieży.
Te same zasady mają zastosowanie wobec litewskiej organizacji partnerskiej.

WYSOKOŚĆ DOTACJI: – format 1: do 100%, 1.500 euro – 15.000 euro,
– format 2: do 100%, 1.500 euro – 7.500 euro.       

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW: 31 stycznia 2023

CZAS TRWANIA PROJEKTU: 1.04-31.10.2023.

ŹRÓDŁO ORAZ DODATKOWE INFORMACJE:

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej organizatora konkursu https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/nowe-zasady-konkurs-wnioskow-polsko-litewskiego-funduszu-wymiany-mlodziezy-na-rok-2023/

KONTAKT: https://wymianymlodziezy.frse.org.pl/kontakt/

Opublikował: op@leszno.pl
Napisz do nas