twitter instagram YouTube

2019-03-27
Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019 - dotacje

Polsko-Ukraińska Wymiana Młodzieży” na rok 2019 - dotacje

Celem programu jest wspieranie inicjatyw, dzięki którym młodzi ludzie z Polski i Ukrainy mogą nawiązać znajomości, poznać i zrozumieć podobieństwa i różnice kultur, w których funkcjonują. Program ma budować postawy otwartości, szacunku i poczucia wspólnoty historycznej i kulturowej obu krajów, zarówno w aspekcie historii dalszej jak i dziejów najnowszych. Termin składania wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku.

W ramach programu dofinansowywane będą pobyty grup polsko-ukraińskich w Polsce, podczas których młodzież – poprzez zaangażowanie w realizację wspólnego projektu – poznawać będzie kulturę swoich sąsiadów, w szczególności zaś kulturę i historię regionów i miejscowości, z których pochodzą.

Preferowane będą zadania o charakterze artystycznym: muzyczne, teatralne, z zakresu sztuk wizualnych, tańca, filmu, fotografii realizowane poprzez wspólne warsztaty, a także działania grup teatralnych, orkiestr, chórów, i zespołów muzycznych.

Szczegółowy program zadań kształtują polscy organizatorzy w porozumieniu z partnerami ukraińskimi, niemniej warunkiem otrzymania dofinansowania, jest włączenie do programu następujących obowiązkowych komponentów:

„Historia lokalna” Młodzież przygotowuje zajęcia z historii własnej miejscowości.
„Kultura regionu” Prezentacja kultury danego regionu na kulturalnej mapie kraju.
„Poznajemy język sąsiada” Młodzi ludzie poznają podstawy języka sąsiada.

O dofinansowanie w ramach programu mogą ubiegać się następujące podmioty posiadające siedzibę, zakład lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:

  • organizacje pozarządowe
  • samorządowe instytucje kultury (z wyłączeniem instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze instytucji kultury, dla których organizatorem jest Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz instytucji współprowadzonych wpisanych w rejestrze organizatorów samorządowych).

Prognozowana wielkość środków przewidzianych na realizację program wynosi 1 600 000 zł.

Maksymalna wysokość dofinansowania w jednej edycji programu dla jednego wnioskodawcy nie może przekroczyć kwoty 50 000 zł lub nie może obejmować więcej niż 2 zadań.

Ostateczny termin składania wniosków upływa w dniu 15 kwietnia 2019 roku. 

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej pod adresem: www.nck.pl

Opublikował: ngo@leszno.pl
Napisz do nas