twitter instagram YouTube

2019-05-29
Pomoc to pomoc

Pomoc to pomoc

Macie pomysł na inicjatywę, która zwiększy bezpieczeństwo Waszej społeczności? Świetnie! Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA) pomoże Wam ją zrealizować. Kierunek tegorocznej edycji akcji Pomoc To Moc: Zdrowa i bezpieczna rodzina. Wnioski można składać do 20 każdego miesiąca.

O PROGRAMIE:

Program finansuje inicjatywy, które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych. Wnioski mogą składać fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego działające na rzecz społeczności lokalnych.
 

CEL KONKURSU:

Celem konkursu jest finansowane działań mających na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych.

Organizatorami programu są: Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spółka Akcyjna (PZU SA) oraz Powszechny Zakład Ubezpieczeń na Życie Spółka Akcyjna (PZU Życie SA).

 

NA CO MOŻNA OTRZYMAĆ DOFINANSOWANIE:

Projekty lub inicjatywy, które mają na celu zapobieganie powstawaniu lub zmniejszanie skutków wypadków ubezpieczeniowych w zakresie zgodnym z obowiązującym na dzień składania wniosku przewodnim celem prewencyjnym oraz których obszar oddziaływania dotyczy społeczności lokalnych (tzw. „zadanie prewencyjne”).
Aktualny przewodni cel prewencyjny to „Zdrowa i bezpieczna rodzina”.

KTO MOŻE SKŁADAĆ WNIOSKI: 

Fundacje, stowarzyszenia, uczniowskie kluby sportowe oraz organizacje pożytku publicznego działające na rzecz społeczności lokalnych.

WYSOKOŚĆ DOTACJI :

TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW:

do 20 dnia każdego miesiąca

DODATKOWE INFORMACJE:

Dodatkowe informacje można znaleźć na stronie internetowej organizatora konkursu https://pomoctomoc.pl/

 

Źródło:

www.pomoctomoc.pl

 

Opublikował: mkalitka@leszno.pl
Napisz do nas